15.09.2017
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (18.09.2017.)

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 18.septembrī pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība:

1. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2. Saistošo noteikumu Nr. „Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”” apstiprināšana.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3. Par projekta līdzfinansēšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4. I.M. iesnieguma izskatīšana.

Informē – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5. Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.