16.06.2017
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (19.06.2017.)

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 19.jūnijā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.Par finansējuma piešķiršanu Bērnu – jaunatnes sporta skolai.

Ziņo – Mudīte Gerke, Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktore

2.Par Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas apliecību saņemšanu.

Uzaicināti: Mudīte Gerke, Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktore

               Valērijs Kriviņš, Bērnu-jaunatnes sporta skolas futbola treneris

3.Biedrības “Gadsimta griežos” iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

4.Par finansiālu atbalstu pieredzes braucienam uz Baltkrieviju.

Ziņo: Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs

5.Par finansiālu atbalstu starptautiskajai bērnu orķestra nometnei.

Ziņo: Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs

6.Par uzaicinājumu uz tūrisma festivālu Turcijā.

Ziņo: Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs

7.Par vieglās automašīnas iegādi skolēnu pārvadājumiem Ozolu pamatskolā.

Ziņo: Aivars Cekuls – novada domes izpilddirektors

8.Par finansiālu atbalstu projektam “Kas pagātni pētī, nākotni svētī”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

9.Par piedāvājumu iegādāties grāmatu “Mēs – Latvijas patrioti”.

Ziņo: Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs

10.Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.