17.03.2017
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (20.03.2017.)

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 20.martā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība:

1.Par Nolikuma Nr. “Valkas Mākslas skolas nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo – Maruta Stabulniece, Valkas Mākslas skolas direktore

2.Par Noteikumu Nr. “Valkas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi” apstiprināšanu.

Ziņo – Maruta Stabulniece, Valkas Mākslas skolas direktore

3.Par “Valkas novada izglītības un jaunatnes attīstības programmas 2017.-2022. gadam” izstrādes uzsākšanu.

Ziņo: Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs

4.Par grozījumu Valkas novada domes gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 31.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

5.Par skolotāju palīgu skaita palielināšanu.

Informē - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

6.Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.