18.09.2015
Izsludina konkursu muzeja ekspozīcijas mākslinieciskai koncepcijai

Valkas novada dome ir izsludinājusi metu konkursu “Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis” mākslinieciskā koncepcija”.

Konkursa mērķis ir iegūt iespējami labāku muzeoloģiski un mākslinieciski augstvērtīgu dizaina risinājumu Valkas novadpētniecības muzeja  ekspozīcijai “Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis”.

Valkas novadpētniecības muzeja pastāvīgā ekspozīcija “Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis” tiks izvietota muzeja ēkas otrajā stāva vienā telpā, platība – 67 kvadrātmetri.

Līdzdalība konkursā ir iespējama visām juridiskām un fiziskām personām, t.sk., arhitektiem, dizaineriem, māksliniekiem un attiecīgajās nozarēs studējošajiem, kuri konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā iesnieguši konkursa piedāvājumu.

Interesenti ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 10.septembrim plkst.14.00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701, personīgi vai pa pastu.

Metu konkursa uzvarētājam tiks piedāvāta iespēja izstrādāt ekspozīcijas tehnisko projektu un izveidot ekspozīciju vai veikt ekspozīcijas autoruzraudzību.

 Kontaktpersona – Valkas novadpētniecības muzeja galvenā krājuma glabātāja Aija Priedīte, 64722198

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.