15.04.2014
Izsludina Spodrības nedēļu

Valkas novada dome no 22. - 30.aprīlim izsludina Spodrības nedēļu, aicinot novada iedzīvotājus sakopt savu īpašumu teritorijas.

Saimniecisko lietu komitejā deputāti atbalstīja deputāta Aivara Ikšeļa iesniegumu par atļauju pilsētas un novada iedzīvotājiem spodrības nedēļas laikā sadedzināt savos īpašumos slimās, nekompostējamās koku lapas un zarus, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.

Atgādinām, ka sabiedriskās kārtības noteikumi nosaka: par lakstu, zaru, lapu un citu dārza atlieku, bojātas malkas, salmu vai siena dedzināšanu, ja tā rada apjomīgus dūmus, smakas, uguns bīstamību un traucē citām personām, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 7.11 līdz 71.14 eiro.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.