02.08.2021
Izsludina pieteikšanos uz Valkas novada vēlēšanu komisijas locekļu vietām

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu Valkas novada pašvaldības dome līdz 3. augustam izsludina pieteikšanos uz 7 Valkas novada vēlēšanu komisijas locekļu vietām.

 

Pieteikumi iesniedzami:

  • elektroniski (parakstīti ar elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pasta novads@valka.lv
  • nosūtot pa pastu Valkas novada pašvaldībai:  Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701;
  • klātienē nogādājot kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas vietām.

Par Vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

 

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā ir:

  • reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām (pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma);
  • katram Valkas novada pašvaldības domes deputātam;
  • ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem.

 

Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par septiņiem locekļu kandidātiem.

 

Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai attiecīgās pašvaldības deputāti. Vienu un to pašu pārstāvi nevar pieteikt darbam vienlaicīgi vairākās vēlēšanu komisijās.

 

Pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.