03.03.2015
Izsniegta atļauja Valkas pilsētas šautuves darbībai

Valkas novada dome informē, ka ar 2015.gada 26.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3,10.§) izsniegta atļauja otrās kategorijas šautuves darbībai Valkas pilsētas šautuvei Rīgas ielā 41, Valkā, Valkas novadā. Atļauja izsniegta uz nenoteiktu laiku.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.