06.02.2013
Jaunas idejas un pieredze Vidzemes kultūras dzīves pilnveidošanai

Noslēdzies Vidzemes plānošanas reģiona īstenotais projekts „Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā”. Projekta uzdevums bija izglītot Vidzemes kultūras darbiniekus projektu izstrādes jomā. Rezultāts ir daudzsološs – izstrādātas 12 dzīvotspējīgas jaunu projektu idejas, veikta finanšu avotu izpēte, apgūtas iemaņas kultūras menedžmentā un vadībā, uzlabotas prasmes sadarbības partnerību veidošanā un projektu ideju prezentēšanā.

 

Būt par novada kultūras dzīves organizētāju ir smags darbs, ņemot vērā finansējuma ierobežotās iespējas un pastāvošo iedzīvotāju pieprasījumu pēc aktīvas kultūras dzīves novadā. Tādēļ, kā vēl viens nozīmīgs projekta uzdevums bija veicināt kultūras darbinieku savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu. Kā atzīst paši kultūras darbinieki, tieši regulārās tikšanās reizes projekta laikā un sarunas neformālā gaisotnē bijušas īpaši vērtīgas, jo kolēģu pieredze palīdzējusi paraudzīties uz savu darbu no citas puses un rast iedvesmu jauniem darbiem.

 

Vienā no projekta posmiem notika aktīvas kultūras darbinieku mācības, kurās dalībniekiem bija iespēja viesoties pie kolēģiem dažādās Vidzemes vietās. Tā bija iespēja pašu acīm redzēt kolēģu darbu un smelties idejas savai darbībai.

 

Šobrīd Vidzeme ir par 60 zinošiem, radošiem, iedvesmotiem kultūras darbiniekiem bagātāka. Atliek vien gaidīt, kas jauns gaidāms tieši tavā novadā.

 

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja, sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.