02.06.2014
Kultūras projektu finansēšanas konkursā atbalstīti visi iesniegtie projekti

19.maijā notika Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, kurā izvērtēja Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursam iesniegtos pieteikumus. Pavisam bija iesniegti 5 pieteikumi, visi atbilstoši konkursa Nolikuma prasībām. Pēc komitejas vērtējuma tika atbalstīti visi iesniegtie projekti, tādējādi to realizācijai paredzot EUR 1358 konkursam plānotā finansējuma. Daļai projektu netika piešķirts pilns pieprasītais finansējuma apjoms.

Atbalstītie projekti:

  1. “Valkas novada mazpulku Rudens forums "LABO DARBU GADS 2014"” - biedrība „Latvijas Mazpulki”;
  2. “Rīga- Pekina- Rīga” - biedrība "Atbalsts Valkai";
  3. “Doma izgaismo vārdu” - biedrība „Valkas Dāmu klubs”;
  4. “Trin, Jānīt, izkaptiņu” - Kārķu pagasta inicatīvas veicināšanas biedrība „Ugunspuķe”;
  5. “Ceļš uz Gaismas pili” - Ieva Zariņa.

Projekta iesniedzējus, kuriem piešķirts finansējums, par līguma slēgšanas iespējām un laiku, lūdzam sazināties ar Valkas novada domes kultūras darba organizatori Līgu Lāni.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.