18.09.2015
Labiekārtos daudzdzīvokļu māju pagalmu Valkā

Biedrība „Atbalsts Valkai” iesniedza projektu „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšana pagalma labiekārtošanā Valkā” Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vietējās vides iniciatīvas” projektu iesniegumu atklātam konkursam. Projektu biedrība izstrādāja, sadarbojoties ar Valkas novada domi, pamatojoties uz 12.06.2015 saņemto lūguma vēstuli no Valkas pilsētas Tālavas ielas 3, Raiņa ielas 12 A un Rīgas ielas 16 māju vecākiem.

Projekta mērķis: Veicot iedzīvotāju informēšanu par novadā esošajām vides problēmām, to iespējamiem risinājumiem, iesaistīt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus pilotprojektā vienas praktiskas vides problēmas risināšanā – trīs māju pagalma labiekārtošanā, kurā sadarbosies māju iedzīvotāji, biedrība un pašvaldība.

Projekta uzdevums: Pašvaldības speciālistiem sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem piedalīties vienas praktiskas vides problēmas risināšanā – trīs māju pagalma labiekārtošanā, kas būs kā pilotprojekts sadarbībā starp iedzīvotājiem, biedrību un pašvaldību vides jautājuma risināšanā un paraugs citiem novada iedzīvotājiem un biedrībām.

Projektā galvenās veicamās aktivitātes:

  1. Projekta ietvaros plānots, nojaukt bijušās veļas žāvētavas betona pamatus, tai vietā izveidojot zaļo zonu – iestādot daudzgadīgos krūmiņus un izveidojot zālāju,
  2. Uzstādīt septiņas videi draudzīgās LED pagalma apgaismojuma lampas,
  3. Uzstādīt 5 soliņus un 4 atkritumu urnas,
  4. Uzstādīt velosipēdu novietošanas statīvus 5 velosipēdiem,
  5. Informatīvs seminārs par vides jautājumiem Valkas novadā: ĪADT novadā (NATURA 2000 teritorijas, Ziemeļbiosfēras rezervēts, AAA “Ziemeļgauja”, dižkoki), zaļo zonu plānošana un izveide Valkas pilsētā, atkritumu šķirošana, energoefektivitātes pasākumi novadā). Kā lektori seminārā tiks uzaicināti viens dabas aizsardzības pārvaldes speciālists, lai informētu par dabas aizsardzības plāniem un citiem vides jautājumiem un novada domes attīstības un plānošanas nodaļas speciālists  (ir maģistra grāds vides zinātnē), lai informētu par Valkas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2014. – 2020. gadam” un plānotiem pasākumiem novadā vides aizsardzībā.

Pēc šī projekta ieviešanas pagalmā plānots izbūvēt videi draudzīgu rotaļu laukumu un izbūvēt bruģētus celiņus.

Līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija un biedrība “Atbalsts Valkai” parakstīja šī gada 7. augustā un projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015. gada 15.novmebrim.

Projekta kopējās izmaksas:      EUR 16000

   tai skaitā: LVAF finansējums EUR 8000 (budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti dotācija),

       Valkas novada domes EUR 5600

        SIA „Valkas namsaimnieks” EUR 2400

 Gunta Smane, projekta koordinatore

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.