15.02.2016
Lauku ballē sumina lauksaimniekus un sakoptāko īpašumu saimniekus

 Jau trešo gadu, 12.februārī, Valkas pilsētas kultūras namā norisinājās novada Lauku balle, kurā godināja lauksaimniekus un sakoptāko īpašumu saimniekus.

 

Šogad Valkas novada dome pasniedza pateicības vairāk nekā 30 lauksaimniekiem.

 

Sakoptāko īpašumu saimnieki saņēma balvas no SIA “ZAAO”, lauksaimniekiem dāvanas pasniedza Attīstības finanšu institūcija Altum un SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

 

Pateicības Valkas pagastā un pilsētā saņēma:

z/s Kalnieši - Par graudkopības saimniecības izaugsmes veicināšanu un nozares popularizēšanu

z/s Krastiņi - Par videi draudzīgu saimniekošanu

z/s Tilgaļi – Par sekmīgu dažādu lauksaimniecības nozaru attīstīšanu un paaudžu darba apvienošanu savā saimniecībā

z/s Aizupes – Par neatlaidīgu darbu piena lopkopībā

Laimai Lācei  - Par aktīvu sadarbību ar Valkas novada Tūrisma informācijas biroju

SIA “Valdro Agro” – Lielākajam graudkopības ražotājam Valkas novadā – Par stabilitāti un aktīvu darbu nozarē

 

Pateicības Vijciema pagastā saņēma:

z/s Piekalnes – Par sakoptiem kartupeļu un labību laukiem, par nesavtīgu dalīšanos zināšanās un darba pieredzē

z/s Lācupu ferma- Par mūsdienīgas piensaimniecības attīstīšanu

z/s Peņģu ferma-  Par aktīvu un sekmīgu jaunās paaudzes piesaistīšanu saimniecībai

Agrim Eglītim- Par nesavtīgu un nenogurstošu Vijciema dabas pieminekļu un kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanu

SIA Fortūna- Par nesavtīgu  un aktīvu palīdzību pagasta dzīvē un citās aktivitātēs

 “Vērzemnieki”- par krietnu un sakoptu sētu

 

Pateicības Kārķu pagastā saņēma:

Varim Juškevicam  z/s Jasmīni - Par sekmīgu jaunas ražošanas nozares – graudkopības attīstīšanu saimniecībā

Pēterim Cābulim - Par zināšanu nodošanu jaunajai paaudzei, darbojoties Kārķu pamatskolas dravā

z/s Kalnjāņgloži - Par izturību, sīkstumu un neatlaidīgu darbu lopkopības nozarē

z/s Aizpures – Par vairāku paaudžu sekmīgu darbu graudkopības jomā

Līgai  Martinsonei ar ģimeni – Par sekmīgu saimniecības pārņemšanu un jaunu ražošanas virzienu radīšanu

z/s Auri -  Par aktīvu darbu nozarē un lauksaimniecības kooperatīvā

 

Pateicības Ērģemes pagastā saņēma:

z/s Lejasciņi – Par  radošu un daudzpusīgu vairāku paaudžu saimniekošanu laukos

z/s Dambīši –  Vienai no lielākajām graudkopības saimniecībām novadā - Par aktīvu un radošu lauku dzīves veida daudzināšanu gan pagastā, gan novadā

z/s Purmaļi- Par  novada lielākās  dārzeņu saimniecības attīstīšanu un  kvalitatīvu preču ražošanu

z/s Āres – Par darba vietu radīšanu pagasta un novada nomalē

z/s Kalnstrīķi- Par ražotnes modernizēšanu un metālapstrādes attīstīšanu novadā

Māŗītei Sīpolai - Par latviskā darba tikuma godāšanu savā sētā “Kapusti”

 

Pateicības Zvārtavas pagastā saņēma:

z/s Stirnas -  Par sekmīgu  ražena šķirnes aitu ganāmpulka izveidošanu

z/s Avoti – Par saimniecību ar lielākajām investīcijām un nodarbināto skaitu pagastā

z/s Pļavnieki – Par godprātīgu darbu bioloģiskās saimniecības izaugsmē

z/s Lejiņas – Par sekmīgu piensaimniecības nozares attīstīšanu

z/s Lejasvecumkalni -  Par sakoptu un ražīgu saimniecību

z/s Kāršupes – Par visstraujāk augošo saimniecību pagastā

 

Pateicības par sakoptāko īpašumu 2015.gadā saņēma:

Rūta Lūse  “Lejaskukru” saimniece par sakoptāko īpašumu Valkas novadā

 “Strautmaļu” saimniece Dagnija Pēterēna  - par sakoptāko īpašumu Kārķu pagastā

 “Aleju” saimnieks Aivis Kalniņš ar ģimeni – par Vijciema pagasta sakoptāko īpašumu

 Kalniņu ģimene par īpašumu “Aņņi”  Valkas pagastā

Artūrs Runde Valka, par sakoptāko īpašumu Valkas pilsētā

Solvita Aleksejeva par 2015.gada sakoptāko īpašumu Zvārtavas pagastā

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.