13.04.2015
Lielā talka norisināsies 25.aprīlī

Pēdējā aprīļa sestdiena jeb 25.aprīlis būs tā diena, kad visa Latvija atkal vienosies kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātes Lielajā Talkā. Arī šogad ikviens tiek aicināts “pielikt roku”, lai tiktu sasniegts Lielās Talkas galvenais mērķis un Latvija savā simtgadē būtu tīrākā un sakoptākā valsts pasaulē.  Kā ierasts, arī šajā reizē notiks ne tikai atkritumu vākšana, bet arī vides labiekārtošanas pasākumi, kas ar katru gadu kļūst par aizvien nozīmīgāku talkas sastāvdaļu.

Šogad valcēnieši aicināti sakopt Zāģezera un vecās Dzelceļa stacijas apkārtni.

Talkas dienā visi aicināti pulcēties plkst.9:00 Lugažu laukumā, kur domes izpilddirektors Aivars Cekuls visiem izdalīs cimdus, maisus un grābekļus.

Vijciema pagastā talkotājus gaidīs  jau 24.aprīlī, lai kopīgi sakoptu pamatskolas dārzu un Celīškalna apkārtni.

Ērģemes pagasta Turnā paredzēta tautas nama apkārtnes tīrīšanas darbi, Ērģemē - vecās baznīcas un peldvietas teritoriju sakopšana, savukārt Omuļos – jaunās bibliotēkas apkārtnes sakopšana.

Kārķos ieplānots sakopt centra garāžu teritorijas.

Lielās talkas vietas Valkas pagastā būs Lugažu muižas parks un P.Radziņa piemiņas vieta.

Zvārtavas pagastā publiskās teritorijas regulāri tiek apkoptas, tāpēc iedzīvotāji ir aicināti sakopt savas teritorijas un ceļmalas. Atkritumu savākšanas vietas kā katru gadu – ciematā pie bijušās ēdnīcas un Zaķu krustā.

Aicinām novada iedzīvotājus talkas dienā veltīt laiku arī sava īpašuma sakopšanai.

Pagastos atbildīgie par talkas norisi ir pagastu pārvaldnieki: Jānis Krams – Ērģemes pagastā, Pēteris Pētersons – Kārķu pagastā, Jānis Lapsa – Valkas pagastā, Mārīte Kalniņa – Vijciema pagastā un Raitis Priede – Zvārtavas pagastā, Valkas pilsētā – pašvaldības izpilddirektors – Aivars Cekuls.

Tāpat kā iepriekšējos gados, pašvaldības uzdevums ir organizēt talku un gādāt par talkas laikā savākto atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonos. Lielās talkas organizatori ir sarūpējuši maisus atkritumu savākšanai, ko varēs saņemt talkošanas vietās. Pašvaldība talciniekus iespēju robežās nodrošinās ar darba cimdiem.

Sakopsim Latviju un pasauli kopā!

Teksts - Gundega Veinberga

Foto – Ziedonis Pētersons

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.