23.04.2012
Lielajā talkā paveiktais Valkas novadā

Lielās talkas ietvaros rosība Valkas novadā sākās jau piektdien, kad aktīvi talkoja skolēni. Pavisam abās talkas dienās Valkas novadā strādāja ap 960 talcinieku, savākti apmēram 1850 atkritumu maisi. Talkas laikā visā novadā pārsvarā strādāja pie apkārtnes, ceļmalu un ūdenstilpņu sakopšanas.

Ērģemes pagastā strādāja 130 cilvēki, savākti 160 atkritumu maisi. Talkas laikā sakopts Turnas parks, Omuļu skolas apkārtne, Valžezera un Ērģemes dīķu krasti. Valkas pagastā strādāja 145 cilvēki, savākti 400 atkritumu maisi. Strādāts daudzos objektos – kopts Bērzezera krasts, Aliešu kooperatīvs, Sēļu centrs, bijusī Tomēnu skola, valsts un pašvaldību ceļu malas, Lugažu muižas apkārtne. Vijciema pagastā talkā piedalījās 120 cilvēki, savākti 80 atkritumu maisi. Talkas laikā sakopts pagasta centrs un Celīškalns. Valkas pilsētā talkā piedalījās 495 iedzīvotāji, savākti 1110 atkritumu maisi. Talcinieki strādāja Putraskalnā, sakopa valsts robežas malu, pazemes bunkuru apkārtni, tīrīja Varžupītes, Pedeles un Zāģezera krastus. Zvārtavas pagastā talkoja 70 talcinieki, kuri savāca 100 atkritumu maisus. Talkas ietvaros tika sakopts Kalnaines centrs, ceļmalas, Zaķu krusts un Mierkalna apkārtne. Kārķu pagastā – tradicionāli lielie talkas darbi notiks Meža dienu laikā, kad tiks kopts, tīrīts un stādīts.

„Esmu gandarīts par talkas dienās paveikto. Liels paldies visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās! Gribu īpaši paldies pateikt Valkas novada Sociālajam dienestam, kas rosināja ikvienu, kurš saņem atbalstu no pašvaldības, būt aktīviem un palīdzēt sakopšanas darbos. Jau vairākus gadus koordinējot Valkas novada Lielās talkas darbus, varu teikt – atkritumu ar katru gadu ir mazāk. Tas patiešām iepriecina,” secina Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis. Viņš aicina saudzēt dabu, cienīt kopīgi paveikto un rūpēties par savu apkārtējo vidi ne tikai talkas dienās, bet arī ikdienā!

Liela talka 2012
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.