30.04.2013
Lielajā talkā paveiktais Valkas novadā

Sestdien, 27.aprīlī notika Vislatvijas Lielā Talkā, kurā, kā jau ierasts, piedalījās arī Valkas novads. Pavisam talkas dienā novadā strādāja ap 600 talcinieku, savākti apmēram 820 atkritumu maisi.

Ērģemes pagastā talkoja 100 cilvēki, savākti 110 atkritumu maisi. Talkas laikā sakopts Turnas parks, Cepurkalns un Ērģemes vecās baznīcas teritorija. Valkas pagastā strādāja 75 talcinireki, savākti 110 atkritumu maisi. Talkas laikā kopts Sēļu centrs, bijušās Tomēnu skolas apkārtne, Lugažu stacijas teritorija pie politiski represēto piemiņas akmens un Lugažu muižas parks. Vijciema pagastā talkā piedalījās 50 cilvēki, savākti 80 atkritumu maisi. Talkas laikā strādāts pie ciemata sakopšanas. Valkas pilsētātalkoja 150 iedzīvotāji, savākti 300 atkritumu maisi. Talcinieki strādāja pie bērzu stādīšanas Fr.Roziņa ielā, Valkas brīvdabas estrādē, Varžupītes krastā, pie vecās stacijas, Lugažu laukumā, Pedeles upes krastā un Putraskalnā. Zvārtavas pagastā strādāja 60 talcinieki, kuri savāca 90 atkritumu maisus. Talkas ietvaros tika sakoptas ceļmalas pie Zaķu krusta un Stepu ciems. Kārķu pagastā – tradicionāli lielie talkas darbi notiks Meža dienu laikā, 10.maijā, kad tiks sakopti dižkoki, Lustiņdruva, Ķires upes krasti un citas vietas.

„Šoreiz gan talcinieku bija mazāk, tāpēc talkas laikā netika strādāts Zāģezera apkārtnē, to tuvākajā laikā sakops pašvaldība. Liels paldies visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās! Uzskaitītas ir tikai galvenās un lielākās talkošanas vietas. Zinu, ka cilvēki čakli strādāja arī savās darba vietās un citos objektos. Paldies pensionāriem, iestādēm, biedrībām un visiem individuālajiem talkotājiem! Jau vairākus gadus koordinējot Valkas novada Lielās talkas darbus, varu teikt – atkritumu ar katru gadu ir mazāk. Tas patiešām iepriecina, jo varam talkas laikā ne tikai lasīt atkritumus, bet arī stādīt,” secina Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis. Viņš aicina saudzēt dabu, cienīt kopīgi paveikto un rūpēties par savu apkārtējo vidi ne tikai talkas dienās, bet arī ikdienā!

Lielā talka 2013
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.