25.07.2012
Lūgums palīdzēt ugunsnelaimē nopostītās mājas atjaunošanai

Aicinām un lūdzam ikvienu palīdzēt ugunsnelaimē pilnībā nopostītās dzīvojamās mājas – Ērģemes pagasta „Kalnsmērtes” atjaunošanai. Ugunsgrēkā ēka ir nodegusi līdz pamatiem, visa Podiņu ģimenes iedzīve ir pilnībā zaudēta. Ģimenei ir ļoti nepieciešami būvmateriāli, lai varētu atjaunot māju. Protams, ka arī par ziedotiem sadzīves priekšmetiem, drēbēm, mēbelēm un citām ikdienas dzīvē tik nepieciešamām lietām ģimene būs ļoti pateicīga. Visiem, kuri var un vēlas ziedot kādas konkrētas lietas, lūgums vispirms telefoniski sazināties ar Jāni Podiņu pa telefonu 28352663.

Podiņu ģimenei var palīdzēt arī pārskaitot naudu uz kontu: Jānis Podiņš, pers.kods 250575 – 12279, konta Nr.LV12HABA0551033154401.

Naudu var ieskaitīt arī Valkas novada domes ziedojumu kontā: Reģ.Nr.90009114839, konts ziedojumiem, AS “SEB Banka” LV15UNLA0050014343001, norādot konkrētu mērķi „ugunsnelaimē nopostītās dzīvojamās mājas Ērģemes pagasta „Kalnsmērtes” atjaunošanai”.

Būsim atsaucīgi un palīdzēsim ģimenei gan ar dažādām sadzīves lietām, kas mums pašiem varbūt pat vairs nav tik ļoti nepieciešamas, gan arī ar naudas ziedojumiem, lai ģimene var atjaunot savu māju!

Papildus informācija
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Krams, 64725285, 26543532

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.