09.04.2014
Nāc talkot Valkas novadā!

26.aprīlī Latvijā norisināsies Vislatvijas talkas diena. Arī Valkas novadā, pavasarim atnākot, notiks teritorijas sakopšanas darbi gan pilsētā, gan pagastos.

Valkas pilsētā talcinieki aicināti pulcēties plkst.9.00 Lugažu laukumā. Šogad valcēnieši sakops teritoriju ap estrādi, meža teritoriju gar Strautu ielu, Putras kalnu, veco Valkas stacijas apkārtni, kā arī dzelzceļa līniju no Rīgas ielas. Pašvaldība pacienās ar karstu tēju un pīrādziņiem. Valkas pamatskolas audzēkņi šajā dienā sakops teritoriju ap savu skolu.

Šogad pirmo reizi talkošana notiks arī uz Igaunijas – Latvijas robežas – valcēnieši un valdzēnieši kopīgi sakops teritoriju pie robežas gar Varžupītes krastiem – posmā no Raiņa līdz Rīgas. Pulcēšanās – plkst.11.00.

Vijciema pagastā talkotājus gaidīs  plkst.9.00 Vijas upmalā aiz pagasta un tautas nama ēkas. Tiks sakopta teritorija Celīškalnā un gar ceļmalām.

Ērģemes pagastā talkas sākums – plkst. 9.00. Turnā paredzēta Valžezera pludmales sakopšana, Ērģemē-vecās baznīcas teritorijas sakopšana, savukārt Omuļos – jaunās bibliotēkas apkārtnes sakopšana.

Kārķēnieši aicināti pulcēties plkst.9.00 Kārķu pagasta centrā. Kārķos ieplānots sakopt garāžu teritorijas. Talkas laikā tiks savākti atkritumi ap teritoriju, izlīdzināta zeme un sakārtota vieta dzīvžoga stādījumam! Šajā dienā būs izvietoti atkritumu – būvgružu konteineri, ko vietējie iedzīvotāji varēs izmantot. Tāpat, kārķēnieši var izmest plastmasas un stikla izstrādājumus bez maksas konteineros pie Dzirnavu mājām. Plkst. 12.00 talkotāji laipni gaidīti uz tēju un pīrādziņiem pie ugunskura.
Talkas darbi turpināsies Meža dienās, kas tiks atklātas 30.aprīlī pulksten 9.00 pie Kārķu pagasta pārvaldes. Šogad Meža dienu darbi, galvenokārt, noritēs pagasta centrā, Lustiņdruvā un Ķires upes krastā, Sedas upes krastā pie Spiģu alas un citās vietās.
Pēc talkošanas visi aicināti uz kopīgu maltīti un atpūtu, kur katrs varēs sev atrast ko interesantu un aizraujošu – meža dienu ietvaros notiks arī 3.Koka auto sacensības.
Par meža dienām vairāk informācijas atradīsiet www.valka.lv

Lielās talkas vietas Valkas pagastā ir  Lugažu muižas parks un Stoķu kapi.

Tā kā Zvārtavas pagastā publiskās teritorijas regulāri tiek apkoptas, iedzīvotāji ir aicināti sakopt savas teritorijas un ceļmalas. Atkritumu savākšanas vietas kā katru gadu – ciematā pie bijušās ēdnīcas un Zaķu krustā.

Tāpat aicinām novada iedzīvotājus talkas dienā veltīt laiku arī sava īpašuma sakopšanai.

Pagastos atbildīgie par talkas norisi ir pagastu pārvaldnieki: Jānis Krams – Ērģemes pagastā, Pēteris Pētersons – Kārķu pagastā, Jānis Lapsa – Valkas pagastā, Mārīte Kalniņa – Vijciema pagastā un Raitis Priede – Zvārtavas pagastā, Valkas pilsētā – pašvaldības izpilddirektora vietnieks Valkas pilsētā – Guntis Bašķis.

Tāpat kā iepriekšējos gados, pašvaldības uzdevums ir organizēt talku un gādāt par talkas laikā savākto atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonos. Lielās talkas organizatori ir sarūpējuši maisus atkritumu savākšanai, ko varēs saņemt talkošanas vietās. Pašvaldība talciniekus iespēju robežās nodrošinās ar darba cimdiem.

Informāciju sagatavoja Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.