10.12.2014
Nākamgad Valkas novada pašvaldība palielinās pabalstus

Valkas novada dome 2014.gadā ir pieņēmusi lēmumus izdarīt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, lai palielinātu sociālos pabalstus un materiālo atbalstu jaundzimušo bērnu vecākiem. Grozījumi stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Grozījumi tika veikti:

1. 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”,

2. 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par  sociālās  palīdzības  pabalstu  piešķiršanu  Valkas  novada  pašvaldībā”,

3. 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem”.

Visvairāk tiks palielināts pabalsts jaundzimušo bērnu vecākiem ( 2014.gadā pabalsts bija 142,29 eiro par katru jaundzimušo).

Vecāki, kuru bērni būs dzimuši sākot ar 2015.gada 1.janvāri varēs saņemt:

  1. 1.      EUR 300 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un abi vecāki bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta);
  2. 2.      EUR 150 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un viens no vecākiem bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta);
  3. 3.      EUR 300 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir viens vecāks, kurš bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta).

Tiesības pieprasīt materiālo pabalstu par katru jaundzimušo bērnu varēs 12 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas

Materiālo pabalstu izmaksās   šādā kārtībā:

50% apmērā no pabalsta viena mēneša laikā no pabalsta piešķiršanas brīža.

50% apmērā no pabalsta viena mēneša laikā no brīža, kad bērns ir sasniedzis viena gada vecumu.

Tas nozīmē, ka pabalsts tiks izmaksāts divās daļās un otro daļu saņems tikai tādā gadījumā, ja bērns bez pārtraukuma šo laiku būs bijis deklarēts Valkas novadā.

 Palielināsies arī pabalsts veselības aprūpei – trūcīga persona gada laikā varēs saņemt 15 eiro, maznodrošināta persona 30 eiro, vientuļš pensionārs, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 270 eiro -  40 eiro, bet divi kopā dzīvojoši pensionāri, kuru ienākumi kopā nepārsniegs 480 eiro, katrs varēs saņemt 40 eiro katrs.

Nedaudz ir palielinājušies arī pārējie pabalsti – dzīvokļa pabalsts, pabalsts kurināmā iegādei, apbedīšanas pabalsts, pabalsts ārkārtas situācijā un pabalsts mācību piederumu iegādei.

Ar 2015.gada 1.janvāri pretendēt uz sociālajiem pabalstiem varēs vientuļie pensionāri, kuru pensija nepārsniedz 270 eiro, bet uz pabalstu aprūpei mājās, ja pensija nepārsniedz 288 eiro. Tomēr jāņem vērā, ka pensijas lielums ir tikai vien no kritērijiem pēc kuriem tiek izvērtētas pensionāra tiesības uz sociālo palīdzību – tiek izvērtēti arī īpašumi, kustamā un nekustamā manta u.c. Vislabāk par iespējām varēs pastāstīt sociālais darbinieks, jo katrs gadījums ir individuāls.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.