08.07.2022
Izmaiņas siltumapgādes tarifos Valkas novadā

Šī gada 30. jūnija Valkas novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīts jautājums par centralizētajā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā, Valkas pagasta Sēļu ciemā un Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem apstiprināšanu.

 

Valkas novada pašvaldība š.g. 27.maijā saņēma iesniegumu no SIA "Enefit Power & Heat Valka", kurā minēts, ka uzņēmums, ar Valkas novada pašvaldību noslēgtā līguma ietvaros, ar 2022.gada 1.oktobri plāno paaugstināt siltumenerģijas cenu, par kuru Valkas novada pašvaldība no uzņēmuma iepērk siltumenerģiju. Iepriekš, š.g. 7.martā, pašvaldība saņēma  vēstuli par uzņēmuma plānoto siltumenerģijas cenu paagustināšanu ar 2022.gada 1.maiju, pēc kā tika pārskatīts siltumenerģijas gala tarifs Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā un 2022.gada 31.martā apstiprināts jauns tarifs 70.06 EUR/MWh, kas stājās spēkā ar 2022.gada 1.jūliju.

 

Saistībā ar to, ka lielākā daļa Valkas pilsētai nepieciešamās siltumenerģijas tiek iepirkta no SIA "Enefit Power & Heat Valka" un tās cena ar 2022.gada 1.oktobri pieaug vēl par aptuveni 13.7%, salīdzinot ar 2022.gada 1.maijā jau pacelto siltumenerģijas iepirkšanas tarifu, ir nepieciešams pārskatīt esošo Valkas novada pašvaldības siltumenerģijas tarifu.

 

Ņemot vērā iepirktās siltumenerģijas cenas būtisku pieaugumu, kā arī tādu svarīgu izmaksu pozīciju, kā elektroenerģijas, degvielas, kurināmā izmaksas, būtisku pieaugumu un nelielu darbaspēka izmaksu pieaugumu, tika pārrēķināts siltumenerģijas tarifs, kas ir par 13.7% augstāks par 2022.gada 31.martā apstiprināto 70.06 EUR/MWh. 

 

Esošais tarifs Valkas pilsētā, Valkas pagasta Sēļu ciemā un Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem ar 2022.gada 1.jūliju ir 70.06 EUR/MWh, savukārt plānotais siltumenerģijas tarifs ar 2022.gada 1.oktobri - 81.57 EUR/MWh.

 

Ar detalizētāku informāciju iespējams iepazīties 30. jūnija domes lēmuma norakstā: ŠEIT

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.