27.11.2012
Nodotas ekspluatācijā jaunās notekūdeņu attīrīšanas ietaises Valkā

9.novembrī tika nodotas ekspluatācijā jaunās notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Iekārtu projektēšana un būvniecība tika veikta Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016)  ietvaros.

 

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšanu un būvniecību veica SIA „Water Ser”. Līguma kopējās izmaksas ir LVL 1 486 472,28 (bez PVN 22%), no attiecināmām izmaksām LVL 1 137 942.97 finansē ES, bet LVL 59 891.73 no attiecināmām izmaksām tiek segta no Valkas novada domes/finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Būvuzraudzību objektā veica Personu apvienība SIA „REM PRO” un SIA „Sweco Lietuva”. Līguma izmaksas par būvuzraudzības veikšanu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšanas un būvniecības laikā ir LVL 6 000.00, no attiecināmām izmaksām LVL 4 593.19 finansē ES, savukārt, LVL 241.75 no attiecināmām izmaksām tiek segta no Valkas novada domes/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

 

Projekta mērķis bija ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. Esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām bija liels tehniskais nolietojums (iekārtas darbojās kopš 1976.gada) un neatbilstība faktiskai un prognozētai noslodzei. Izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tiks nodrošināta to droša, uzticama un optimāla ekspluatācija, atbilstoši normatīvo aktu prasībām arī ilgtermiņā.

 

Jau ziņots, ka 2011.gada 16.septembrī Valkas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā (Valkā, Vienības gatvē 37) jauno notekūdeņu attīrīšanas ietaišu pamatos tika ieguldīta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. To parakstīja LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un SIA „Water Ser” valdes priekšsēdētājs Jānis Zviedris. Savukārt, 24.oktobrī tika svinēti jauno notekūdeņu attīrīšanas ietaišu administratīvās ēkas un tās palīgēkas spāru svētki.

Papildus informācija Eduards Ivļevs, 64722236, 26128051 Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” koordinators

__________________________________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA VALKĀ, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.