13.09.2012
Noslēdzies izglītības iestāžu informatizācijas projekts

Šovasar Valkas novada dome veiksmīgi noslēdza savu dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā „Izglītības iestāžu informatizācija”. Četrām Valkas novada skolām ir piegādāta jauna datortehnika un attīstīti lokālie tīkli.

 

Ērģemes pamatskola saņēma 1 stacionāro un 2 portatīvos datorus, 1 interaktīvo tāfeli, Kārķu pamatskolai piegādāti 5 stacionārie un 2 portatīvie datori, 1 interaktīvā tāfele, Valkas pamatskolā ir jauni 30 stacionārie un 4 portatīvie datori, 1 interaktīvā tāfele, savukārt Vijciema pamatskola saņēmusi 6 stacionāros un 3 portatīvos datorus, kā arī 1 interaktīvo tāfeli. Datortehniku piegādāja SIA „Lattelecom”. Tāpat visās 4 iepriekšminētajās skolās attīstīti lokālie tīkli.

 

Līdz ar projekta realizāciju, skolas ir nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas dod iespēju izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 52 743,01 LVL, kur ERAF finansējums ir 100%. Projekts ilga no 2010.gada janvāra līdz 2012.gada jūnijam.  Papildus informācija Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis, 64722236

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.