14.02.2013
Noslēgts apvienotais projektēšanas/būvdarbu līgums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai

Noslēgts apvienotais projektēšanas/būvdarbu līgums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta ietvaros

7.februārī starp Valkas novada domi un SIA „Vidzemes energoceltnieks” tika parakstīts  apvienotais projektēšanas/būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas/paplašināšanas, 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūves, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanas Valkas novada Lugažu ciemā projektēšana un būvniecība”.

 

Saskaņā ar noslēgto līgumu, paredzēts uzstādīt dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas pie jaunā, pašvaldībai piederošā urbuma, izbūvēt 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī paplašināt un rekonstruēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Līguma kopējās izmaksas ir 159 648,45 lati (bez PVN).

 

Līgums noslēgts projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Lugažu ciemā, 2.kārta”  ietvaros. Februārī Valkas novada dome iesniegs projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Lugažu ciemā, 2.kārta”  uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludināto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētās 3.4.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 7.projektu atlases kārtu, lai piesaistītu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Lugažu ciemā, 2.kārta” īstenošanai ERAF līdzfinansējumu.

 

Papildus informācija

Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs Eduards Ivļevs, 64722236; 26128051

Valkas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Lapsa, 26638683

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.