04.12.2012
Noslēgts līgums par siltumenerģijas piegādi

Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un SIA „Enefit Power & Heat Valka” valdes priekšsēdētājs Kalev Martin ir noslēdzis līgumu par siltumenerģijas piegādi. Saskaņā ar noslēgto līgumu, ražotājs (SIA „Enefit Power & Heat Valka”) apņemas saražot un piegādāt pircējam (Valkas novada domei) siltumenerģiju, bet pircējs apņemas gada laikā no ražotāja iepirkt ne mazāk kā 27000 MWh siltumenerģijas. Noslēgtajā līgumā ir atrunāti arī siltumenerģijas piegādes noteikumi – par ūdens temperatūru apkures sezonā un vasarā, siltumenerģijas patēriņa režīmu, siltumtīklu ūdens kvalitāti. Noslēdzot līgumu, puses vienojās arī par koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas cenu. Laikā no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 31.septembrim cena būs Ls 27,- par 1 MWh (bez PVN). Tāpat puses vienojās arī par savstarpējo norēķinu kārtību un atbildību par līguma pārkāpumiem – ja ražotāja vainas dēļ netiek nodrošināta siltumenerģijas ražošana un padeve atbilstoši līguma noteikumiem, pircējs kavē rēķina apmaksu un citiem. Papildus informācija Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs, 64722234

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.