16.04.2013
Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai

10.aprīlī Valkā starp Valkas novada domi un SIA „Firma L4” tika parakstīts līgums par tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada Kārķu ciemā” izstrādi.

Līguma ietvaros paredzēts 3 mēnešu laikā izstrādāt tehnisko projektu esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijai, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei un rekonstrukcijai. Līguma summa ir 4445,50 lati (bez PVN).

 

2012.gadā tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas  novada Kārķu ciemā, 2 kārta”. Tehniski ekonomiskais pamatojums kopā ar projekta iesniegumu 28.02.2013 tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), lai projektu varētu īstenot ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Tiklīdz Valkas novada dome saņems apstiprinošu informāciju no VARAM par ERAF līdzfinansējumu projektam, tiks veikta iepirkuma procedūra būvdarbu izpildei.

 

Pēc informācijas par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību var vērsties: Kārķu pagasta pārvaldē („Ausmas”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads, tālr. 64728020) vai Valkas novada domes Attīstības un projektu daļā (Semināra iela 9, Valka, tālr. 64722236)

 

Informāciju sagatavoja

Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs

Eduards Ivļevs, 64722236

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.