09.05.2013
Noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Valkā

Otrdien, 30.aprīlī Valkas novada dome un SIA „Vidzemes energoceltnieks” parakstīja līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Valkā. Tīklu rekonstrukcija un izbūve no jauna notiks Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016)  ietvaros.Saskaņā ar noslēgto līgumu, tiks rekonstruēti 886 m esošo ūdensapgādes tīklu Tālavas un Pumpura ielās, kā arī 204 m kanalizācijas tīklu Tālavas, Beverīnas un Varoņu ielās. Bez tam, tiks izbūvēti arī jauni ūdensapgādes (2364.1 m) un kanalizācijas (1979.7 m) tīkli Blaumaņa, Varoņu, Tālavas, Pumpura, Tērauda, Līvu, Beverīnas un Valdemāra ielās. Vēl iepriekšminētā projekta ietvaros tiks izbūvēts ūdensvada atzars (465 m garumā), kas nodrošinās ūdensapgādi Lauktehnikas rajonam no Valkas pilsētas centralizētā ūdensapgādes sistēmas.

 

Līguma kopējās izmaksas ir Ls 645 091.75 lati, no attiecināmām izmaksām Ls 408 131.21 finansē ES Kohēzijas fonds, bet Ls 21 480.59 no attiecināmām izmaksām tiek segta no Valkas novada domes/finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Atbilstoši līguma nosacījumiem, būvdarbi jāpaveic 6 mēnešu laikā no to uzsākšanas brīža.

 

Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

 

Papildus informācija Eduards Ivļevs, 64722236, 26128051 Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” koordinators 

___________________________________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA VALKĀ, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.