23.10.2012
Noslēgusies KPFI projekta ieviešana, Valkas pilsēta ieguvusi 274 jaunus gaismekļus

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros veikta apgaismojuma armatūru montāža Valkas pilsētā. Vecās un neekonomiskās dzīvsudraba un kvēlspuldzes, kā arī nātrija spuldzes ir nomainītas pret ekonomiskajām LED 109W lampām. Katram gaismeklim ierīkota arī automātikas aizsardzība, kā arī izbūvēti 10 m gari pievadi no katra gaismekļa līdz automātikas aizsardzībai.

 

Iepirkuma rezultātā darbus 2012.gada jūlijā un augustā veica SIA „Vidzemes energoceltnieks”. Rezultātā Valkas pilsēta ieguvusi 274 jaunus gaismekļus. LED 109W armatūras ir izvēlētas kā šobrīd modernākās, kā arī ilgmūžīgākās spuldzes – līdz 60 000 darba stundām.

 

Apgaismojums nomainīts šādās ielās – Rīgas (no Zemgales ielas līdz Igaunijas robežai), Raiņa (no Zemgales ielas līdz Igaunijas robežai), Stendera, Tirgus (no Raiņa ielas līdz Domes bulvārim), Beverīnas, Semināra, Kūru, Emīla Dārziņa, Viestura, Latgales (no Semināra līdz Raiņa ielai), Tālavas (no Rīgas līdz Beverīnas ielai), Ausekļa (no Raiņa līdz Rūjienas ielai), Friča Roziņa, Varoņu (no Parka līdz Kronvalda ielai), kā arī Domes bulvārī. Līdz ar to pilsētā tika rekonstruētas ¾ no visa publiskā apgaismojuma.

 

Projektu īstenoja Valkas novada dome Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) ietvaros no 2012.gada 8.februāra līdz 30.septembrim. Kopējais projekta budžets 206 362 LVL, no kura KPFI finansējums ir 138 875 LVL. Valkas novada domes līdzfinansējums veido 67 480 LVL.

Papildus informācija

Attīstības un projektu daļas vadītājs

Ernests Lībietis, 64722236

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.