03.04.2014
Novadā attīstīs tūrismu

2.aprīlī notika sanāksme - diskusija, uz kuru tika aicināti esošie un potenciālie tūrisma uzņēmēji, kā arī citi jomas profesionāļi un interesenti.  Pasākumu vadīja Valkas novada lauku kooperācijas speciāliste Sniedze Ragže. Ar turpmāko redzējumu tūrisma jomas attīstīšanā klātesošos iepazīstināja Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, savukārt par padarīto Tūrisma informācijas birojā un jaunām idejām pastāstīja biroja pārstāve Anita Tannenberga. „Sociālekonomiskās situācijas uzlabošana un tūrisma pakalpojumu attīstība skatāma kopā”, atzīmēja mērs. Viņš uzsvēra, ka novada priekšrocība ir tā unikālais ģeogrāfiskais novietojums. Valkas novadam ir izcila infrastruktūra, ja uz to skatāmies kopā ar Igauniju. Jau šobrīd norit veiksmīga sadarbība ar igauņu kolēģiem, organizējot vērienīgus kultūras un sporta pasākumus. Tiek meklēts kopīgs redzējums.

“Lielu pasākumu organizēšana, jaunu tūrisma produktu veidošana un mājražošanas, amatniecības attīstīšana ir nozīmīgas vadlīnijas jomas attīstīšanā,” pauda domes priekšsēdētājs. „Novadā organizēto pasākumu kalendārs turpmāk būs zināms 3 gadus uz priekšu. Domājam ar laiku pāriet uz divu dienu pasākumu organizēšanu”, pastāstīja Vents Armands Krauklis. „Pasākumus organizēsim visa gada garumā, ne tikai tūristu iecienītajā sezonā, lai, gadījumā, ja tiktu atvērta viesnīca, ieguldītās investīcijas attaisnotos”. Tāpat ir plānots, ka turpmāk Tūrisma informācijas birojs apmeklētājiem būs atvērts katru dienu.

Sakopts novads ar izveidotiem parkiem, vietas, kur tūristi var iegādāties suvenīrus. Ar laiku amatnieku-mājražotāju veikaliņš Valkā, kur varētu iegādāties vietējo ražotāju izstrādājumus - nākotnes vīziju klātesošiem izklāstīja mērs. Nozīmīgs ir lauku tūrisma potenciāls. Cilvēki labprāt apciemo vietas, kur saimnieks tos var uzcienāt ar pašu gatavotu sieru, pašceptu maizi vai mājas vīnu. Novadā ir iespējas attīstīt gan vēstures tūrismu (Ērģemes pilsdrupas, Vijciema čiekurkalte, Valgas militārais muzejs), gan dabas – upes Gaujas un Vijas gleznainās ainavas. Joma, kas jāattīsta - piedzīvojumu tūrisms.

Ar savu redzējumu tūrisma jomas attīstības veicināšanā un par idejām jaunu tūrisma produktu ieviešanā pastāstīja lauku tūrisma speciāliste Sandra Pilskalne: „Tūrisms ir izmainījies. Tie vairs nav klasiski braucieni pa vēsturiskajām vietām. Salīdzinoši jauns tūrisma veids ir talku tūrisms, kur kopā apvienots gan darbs, gan atpūta. Kārķos jau ir izveidojusies šāda tradīcija, ik pavasari rīkojot “Meža dienas”. Šogad viens no interesantākajiem darba objektiem būs Kukaiņu viesnīcas būve Lustiņdruvā.

Pasākuma turpinājumā gandrīz 50 sanāksmes dalībnieki uzklausīja informāciju par lielākajiem pasākumiem Valkā, kas plānoti šajā gadā. Sanāksmes - diskusijas noslēgumā klātesošie vienojās, ka jau tuvākā nākotnē satiksies mazākās grupās, kur sadarbībā ar pašvaldību jau konkrētāk meklēs veidu kā attīstīt tūrismu novadā.

Teksts un foto - Zane Brūvere

 

Diskutē par Valkas novada tūrisma pakalpojumu piedāvājumu
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.