17.04.2018
NVA darba devējiem piedāvā iespēju piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus

 

 

ESF projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001


Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles līdz šī gada 27. aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus subsidēto darba vietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot subsidētajās darba vietās NVA reģistrētos bezdarbniekus.

 

Izveidojot subsidēto darba vietu NVA reģistrētam bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un darba vadītāja atalgojumam, kā arī noteiktos gadījumos valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsidētā darba vieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti.

 

ESF projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" ietvaros tiek nodarbināti ilgstošie bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, to vidū arī bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem un bezdarbnieki ar apgādājamiem, bezdarbnieki ar invaliditāti, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

 

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem izlasāma NVA mājaslapas sadaļā "Darba devējiem " → „Pasākums noteiktām personu grupām”.

 

Kā darba devējam pieteikties subsidēto darba vietu izveidei?
1. solis: 
Jāizdrukā pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapas sadaļā "Darba devējiem"→ „Pasākums noteiktām personu grupām
2. solis: 
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
3.solis: 
Līdz 2018. gada 27. aprīlim aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot subsidēto darba vietu. Ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu,  tas elektroniski jānosūta uz NVA filiāles e-pasta adresi (visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā).

 

Uzziņa: Ar NVA atbalstu 2017.gadā 788 darba devēji bija izveidojuši kopumā 1117  subsidētās darba vietas. Pērn subsidētajās darba vietās bezdarbnieki tika nodarbināti tādās profesijās kā, piemēram, traktortehnikas vadītājs, veikala pārdevējs, pārdevējs konsultants, asistents personām ar invaliditāti, lietvedis, palīgstrādnieks​ u.c.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.