14.02.2012
Paaugstina zināšanas ES finansējuma piesaistei

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” (Vienošanās identifikācijas numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/003/17, 27.07.2011) ietvaros ir notikuši 12 apmācību semināri. Tajos 46 Valkas novada domes, Strenču novada un Valmieras pilsētas pašvaldības speciālisti pieredzējušu ekspertu vadībā varēja paaugstināt savas zināšanas Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā. Apmācību tēmas ir bijušas dažādas – projektu terminoloģija, iepirkumi un līgumi projektos, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma, Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma, ES struktūrfondi un citas ES pārrobežu sadarbības programmas (Interreg, Eiropa pilsoņiem u.c.).

Vienlaicīgi projekta ietvaros SIA „Omnia Pro” izstrādā pētījumu „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējas pierobežas pašvaldību attīstībai”. Pētījuma izstrādes laikā tiek veikta Vidzemes un Latgales pierobežas pašvaldību aptauja (izsūtītas anketas) par ES finansējuma piesaisti un plānotiem pārrobežu sadarbības projektiem.

Iepriekšminētā projekta ietvaros vēl ir plānots viens seminārs par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmu, pētījuma apspriešanas pasākums un pieredzes apmaiņas vizīte par projektu ieviešanu Ludzas novada pašvaldībā.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 10898,92 Ls, kas ir 100% ESF finansējums. Projekta ieviešanas laiks ir 01.08.2011. – 30.04.2012.

 

 

Papildus informācija Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, 64707478

Paaugstina zināšanas ES finansējuma piesaistei
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.