29.11.2011
Pabeigta tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija

25.novembrī ar tradicionālo lentes griešanu pēc vērienīgiem rekonstrukcijas darbiem satiksmei tika atklāts jaunais un ilgi gaidītais tranzīta maršruts Valkas pilsētā. Svinīgajā pasākumā piedalījās gan novada domes vadība un atbildīgie darbinieki, gan būvnieki, gan krietns pulks valcēniešu.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklis Aldis Lācis atzina, ka šāds projekts salīdzinoši nelielai Latvijas pilsētai ir liela uzdrīkstēšanās un izteica patiesu prieku par projekta realizāciju. „Ir liels gandarījums, ka izdevās paveikt visu, ko bijām iecerējuši. Paldies visiem, kuri bija iesaistīti projekta realizācijā, bet vislielākais paldies Valkas iedzīvotājiem, kuriem ilgu laiku – vairāk kā gadu, bija jāpiecieš dažādas neērtības dēļ būvniecības darbiem,” atklāšanas uzrunā teica Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. „Šis ir viens no 26 līdzīgiem projektiem, kas tiek īstenoti visā Latvijā. Gribu paslavēt pašvaldību, kura šī tranzītmaršruta ielu rekonstrukcijas projekta realizācijā ir ieguldījusi ļoti lielu darbu. Lai jaunais ceļš kalpo labi un ilgi,” klātesošajiem novēlēja LR Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta direktora vietnieks Normunds Gaigals. Projekta vadītājs, novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis pateicās visiem, kuri strādāja pie projekta: „Bija viegli strādāt, jo bija laba komanda – gan būvnieki, gan būvuzraugi, gan ceļu projektētāji. Tāpēc vienmēr spējām rast konstruktīvu risinājumu visām nepieciešamajām izmaiņām un problēmām, kas radās darba gaitā. Pateicoties šim projektam, beidzot ir piepildījies daudzu valcēniešu sapnis – tranzītceļš no pilsētas centra ir novirzīts uz pilsētas nomali un rūpniecisko rajonu”.

Daži projekta tehniskie rādītāji: rekonstruētas 4,7 km tranzīta maršruta ielas, to platums 7.5 – 8 m, asfalts ielām – 2 kārtās un 12 cm biezumā, nobrauktuves un laukumi 8 cm biezumā, kopējā virskārtas platība 52500 m2, apmales – kopā 16200 m, bruģakmens – 14300 m2, caurules (caurtekas, drenāža, lietus kanalizācija) – 7800 m, dažādas akas – 300, apgaismojuma LED lampas – 216, žogi – 800 m, marķējuma līnijas – 2500 m2, autobusu pieturas – 8, luksofori – 4 krustojumi, ceļa zīmes – 264, drošības barjeras – 1020 m, gājēju barjeras – 1940 m, logu nomaiņa, sakaru komunikāciju un EPL izbūve. Tilts – garums 20 m, platums 8 m, betons – 366 m3, stiegrojums – 50 t.

2010.gada 23.februārī Valkas novada dome parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā” Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002 īstenošanu. Projekts ir atbalstīts  ERAF 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros. Projekta mērķis bija – radīt komfortablu un drošu satiksmi Valkas pilsētas tranzītielās. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 4998206,29 LVL, projekta attiecināmās izmaksas ir 4000891 LVL, ERAF finansējums – 3400757,35 LVL kas ir 85% no attiecināmām izmaksām. Valsts budžeta dotācija ir ne vairāk kā 240053,45 LVL vai 6% un pašvaldības līdzfinansējums 360080,20 LVL vai 9%.

‘Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcijas darbus Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām veica ceļu būvniecības firma (CBF) SIA ”Binders”,  līgumcena 3109927 LVL (bez PVN), ar PVN 3763011,88 LVL. ERAF finansējums – 3198560 LVL, kas ir 85% no attiecināmām izmaksām. Valsts budžeta dotācija ir ne vairāk kā 225780,71 LVL vai 6% un pašvaldības līdzfinansējums 338671,07 LVL vai 9%. Autoruzraudzību projektā veica projektēšanas konsultatīvā firma – akciju sabiedrība „Ceļuprojekts” par 25376 LVL. Būvuzraudzību projektā veica SIA „PRO VIA”, kopsumma 33846,12 LVL. Kopā pašvaldības līdzfinansējums 397893 LVL. Tehniskie projekti tika izstrādāti 2008. – 2009.gadā, ielu rekonstrukcijas projektu izstrādāja projektēšanas konsultatīvā firma – akciju sabiedrība „Ceļuprojekts” par 69620 Ls un Rīgas – Zemgales ielu krustojuma rekonstrukcijas tehnisko projektu SIA „Ceļukomforts” par 10150 LVL. 2011.gadā tika veikta Rīgas  – Zemgales ielu krustojuma tehniskā projekta aktualizēšana.

CBF „Binders” nosolītā līgumcena bija zemāka kā projektā plānots un Valkas novada dome LR Satiksmes ministrijai iesniedza grozījumus projektā, ar mērķi izmantot visu piešķirto finansējumu. Tika pieprasīts atļaut izmantot atlikušo finansējumu Rīgas un Zemgales ielu krustojuma rekonstrukcijai. Krustojuma rekonstrukcijas darbus veic SIA „Limbažu ceļi” un darbus plānots pabeigt līdz 2012.gada 30.jūnijam. Kopsumma 351564,47 LVL. Krustojuma būvuzraudzību veic SIA „PRO VIA”, bet autoruzraudzību –  SIA „Ceļukomforts”.

Valkā atklāj jauno tranzītceļu
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.