17.12.2021
Notikusi ZAAO dalībnieku sapulce

Piektdien, 15.decembrī notika SIA „ZAAO” (ZAAO) dalībnieku sapulce, kurā apstiprināts uzņēmuma 2022.gada budžeta projekts, atbalstot arī 2022.gada attīstības projektus un to finansēšanas principus.

 

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis sniedza informāciju par projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveide” virzību, gatavojoties ieviest bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Sapulces dalībnieki informēti arī par citiem reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” attīstības projektiem, tostarp ražošanas ēkas būvniecību, atkritumu krātuves rekultivācijas pabeigšanu, tehnikas un otrreizējo materiālu uzglabāšanas laukumu izveides attīstību, jaunas atkritumu krātuves izbūvi. Tāpat sniegta informācija par ārējā finansējuma projektiem, ar kuriem plānots sasniegt Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna mērķus aprites ekonomikas principu ieviešanā.

 

Sapulcē izklāstīti ZAAO e-vides platformu modernizācijas plāni, lai iedzīvotāji arvien vairāk pakalpojumu pieteikumus un izmaiņas tajos varētu ērti veikt tieši elektroniskajā vidē, neatkarīgi no diennakts laika.

 

Sapulcē pārrunātas nozares aktualitātes, tostarp Atkritumu apsaimniekošanas reģiona robežu noteikumu virzība, paredzamās reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru funkcijas, kā arī darbs pie reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna.

 

Uzziņai: ZAAO ir 8 pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.