03.09.2020
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai: līdz 15. septembrim veicams trešais šā gada nodokļa maksājums

Atgādinām, ka ņemot vērā to, ka valstī bija izsludināts ārkārtas stāvoklis un saskaņā ar Valkas novada domes 26.03.2020. pieņemto lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu maiņu”, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi šogad ir:

  • 2020. gada 29. maijs;
  • 2020. gada 15. jūlijs;
  • 2020. gada 15. septembris;
  • 2020. gada 16. novembris.

 

Nomaksāt nodokli, iespējams Valkas pilsētas kasē, internetbankā, vai portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

 

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī norādīt maksājuma mērķi un personu, par kuru maksājat (ja maksājums tiek veikts par citu personu). Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

 

Atgādinām, ka par laikā nenomaksātu nekustamā īpašuma nodokli tiek rēķināta nokavējuma nauda 0.05% dienā.

 

Gadījumā, ja Jūs pamatotu iemeslu dēļ nevarat veikt nekustamā nodokļa samaksu noteiktajā termiņā, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, Valkas novada domei ir tiesības, pamatojoties uz Jūsu, kā nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu, pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku.

 

Tālrunis informācijai - 29237967

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.