02.08.2021
Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju ievērībai

Valkas novada pašvaldība atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa trešā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2021. gada 16.augustam.

 

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu.

 

Nomaksāt NĪN iespējams – internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv, pagastu pārvaldēs un Valkas novada pašvaldības kasē. Maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir pārliecināties vai norādīts maksājuma mērķis. Veicot maksājumu par citu personu – obligāti jānorāda, par kuru personu tiek maksāts.

 

Pašvaldības kases, Semināra ielā 29, Valkā, darba laiks:

  • Pirmdienās:  9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00;
  • Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās, Piektdienās: plkst. 9.00 - 12.00.

Aicinām iepriekš pieteikt savu vizīti zvanot uz tālr.nr. 64722059 vai 26425031.

 

Par 2021. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā. (netiek apturēta nokavējuma nauda par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī parādiem par iepriekšējiem gadiem).

 

 

Valkas novada pašvaldības

nekustamā īpašuma nodokļa administratore Daira Zalužinska

64707479; 29237967

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.