23.03.2017
Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju ievērībai

Nekustamā īpašuma nodokļa pirmā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2017. gada 31. martam.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā. Nomaksāt NĪN iespējams - pašvaldības kasē (Semināra iela 29, Valkā, no 900-1300), pastā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir pārliecināties vai norādīts maksājuma mērķis (NĪ nodoklis, Pers. konta Nr....).

 

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15. februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā par to informēt Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratoru. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā.

 

Atgādinām, ka par maksājuma paziņojumā norādīto samaksas termiņu nokavēšanu, pamatojoties uz likumu “Par nodokļiem un nodevām” tiek aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05 procenti par katru nokavēto dienu no laikā nenomaksātā pamatparāda.

 

Aicinām iedzīvotājus aktīvāk izmantot portālus www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.

 

Portālā www.epakalpojumi.lv nodokļa maksātājs var iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā, kā arī pieteikties saņemt atgādinājumu e-pastā vai SMS veidā par tuvojošos nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Daira Zalužinska

64707479

29237967

daira[punkts]zaluzinska[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.