11.01.2021
Covid-19 krīzes situācijas pabalsta piešķiršana

Informējam, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ĀS sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021.gada 31.martam) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Pabalstu var pieteikt iesniedzot veidlapu kas atrodama ŠEIT, kur persona apliecina sniegto ziņu patiesumu, to, ka ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i., mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, kā arī to, ka personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA)  pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam.    

 

Personai var piešķirt pabalstu krīzes situācijā, laikā kamēr tā vēl nav saņēmusi atbalstu par dīkstāvi vai bezdarbnieka pabalstu, lai palīdzētu personai un tās apgādājamiem nodrošināt pamatvajadzības.

 

Iesniegumā,  lūdzu, norādīt pēc iespējas plašāku un detalizētāku informāciju.

-Kādēļ esat palicis bez ienākumiem?

-Cik cilvēku ir ģimenē?

-Vai ir uzkrājumi?

-Kontaktinformācija

-Bankas konta nr.

-Papildus dokumenti (atteikts dīkstāves pabalsts, bezalgas atvaļinājuma rīkojums)

 

Vairāk informācija un pieteikšanās - socialais.dienests@valka.lv , natalija.dubrovska@valka.lv

 

Informāciju sagatavoja

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciālists

Roberts Johansons

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.