15.12.2011
Par apkures maksu 2011.gada novembrī Valkas pilsētā

Pēc Alūksnes novērojumu stacijas operatīvajiem datiem, šī gada novembrī vidējā diennakts āra gaisa temperatūra bija +2.60 C, savukārt 2010.gada novembrī tā bija +0.80 C. Novembrī pilsētas 51 daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par saņemto siltumu jāmaksā vidēji 0.6379 Ls/m2,  bet 2010.gada novembrī – 0.7133 Ls/m2. Realizētais siltumenerģijas apjoms  dzīvojamo māju apsildīšanai 2011.gada novembrī pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi ir 83.7%. Maksa par vienu kvadrātmetru apkurināmās platības iedzīvotājiem noteikta bez PVN 12%.

 Apkopotā informācija liecina, ka 2011.gada novembrī vidējā maksa par apkurināmo platību iedzīvotājiem Rūjienas ielu mikrorajonā ir 0.6137 Ls/m2, pilsētas centrā – 0.6417 Ls/m2, Merķeļa ielu mikrorajonā – 0.6222 Ls/m2, bet Tirgus un Domes bulvāra ielu mikrorajonā –  0.7341 Ls/m2. Lauktehnikas mikrorajona dzīvojamo namu ievados 2010.gada rudenī uzstādīti siltummezgli un siltumenerģijas patēriņš tiek uzskaitīts automātiski. Vidējā apkures maksa novembrī – 0.6628 Ls/m2 .

Visdārgākā apkure novembrī bija Tirgus 16 – 0.7642 Ls/m2, Semināra 4K – 0.7203 Ls/m2, Rīgas 5 – 0.7186 Ls/m2 , Rīgas 6A – 0.7183 Ls/m2 , Rīgas 6B – 0.7184 Ls/m2 , Semināra 6 – 0.7190 Ls/m2.       Nerenovētajās dzīvojamās mājās iedzīvotājiem par apkuri vismazāk jāmaksā F.Roziņa 1 – 0.4607 Ls/m2, Tālavas 7 – 0.5046 Ls/m2, Tālavas 5 – 0.5353 Ls/m2, Raiņa 12 – 0.5806Ls/m2 , Rīgas 16 – 0.5911 Ls/m2,  Varoņu 40 – 0.5915 Ls/m2. Valkā ir pabeigta Ausekļa 46 dzīvojamās mājas renovācija. Oktobrī maksa par apkuri šajā mājā bija 0.2217 Ls/m2, novembrī – 0.3468 Ls/m2.

 Maksu par apkuri sadārdzina siltumenerģijas gala cenas pieaugums. Aizvadītajā apkures periodā siltumenerģijas gala cena bija 33.15 Ls/MWh. Sakarā ar šķeldas un malkas cenu pieaugumu, siltumenerģijas gala cena šajā apkures periodā apstiprināta 35.42 Ls/MWh.

 Pēdējos gados SIA ,,Valkas namsaimnieks” veic jūtamus pārveidojumus dzīvojamā fonda apsaimniekošanā un iekšējo tīklu sakārtošanā. Šie pasākumi veicina arī siltumenerģijas ekonomiju. Ja lielākā daļa mājas iedzīvotāju vēlas paaugstināt vai samazināt temperatūru telpās, SIA „Valkas namsaimnieks” tehniskās apkopes personāls var ieregulēt apkures sistēmas siltumnesēja temperatūru dzīvojamās mājas kontūrā tā, lai dzīvokļos temperatūra atbilstu iedzīvotāju prasībām. Par vēlmi koriģēt temperatūras režīmu dzīvokļos, ir jāpaziņo mājas vecākam.

 Informāciju sagatavoja

Finanšu nodaļas speciāliste – finanšu analītiķe Geņa Spiridonova, 64722053

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.