19.01.2015
Par apkures rēķiniem decembrī – skaidro Ivo Meļķis

Saņemot rēķinus par apkures izmaksām decembrī, iedzīvotāju vidū aktualizējās jautājums par to, vai samaksa ir adekvāta pakalpojuma kvalitātei un cik liela bija aprēķinātā summa par vienu kvadrātmetru dzīvojamās platības. Tāpēc lūdzām SIA “Valkas namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sniegt skaidrojumu par apkures izmaksām decembrī.

“Siltumenerģijas patēriņš katrai mājai un katru mēnesi var būt atšķirīgs. Tas veidojas no vairākiem faktoriem – āra gaisa temperatūras, vēja stipruma-virziena, ieregulētā siltuma padeves režīma siltummezglā, ēkas ārējo konstrukciju siltumnoturības, no karstā ūdens patēriņa un citiem”, skaidro SIA “Valkas namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.

Jāņem vērā arī faktors, ka decembra mēnesis bija aukstāks. Pēc Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas datiem vidējā temperatūra bija – 2,6 grādi pēc celsija. Aptuveni ir aprēķināts, ka ārgaisa temperatūrai pazeminoties par vienu grādu, ēkas siltumenerģijas patēriņš vidēji paaugstinās par 5-6 % un atbilstoši paaugstinās arī maksājums par apkuri. Taču, protams, jāņem vērā arī blakus faktori (vēja stiprums-virziens), gaisa mitrums, kas decembra mēnesī nebija labvēlīgi. Iespējams, ja ārā būtu saulains, tad pie tādas pašas ārgaisa temperatūras siltumenerģijas patēriņš būtu zemāks.

“Domājam, ka siltumenerģijas patēriņu šā gada decembrī daļēji ietekmēja arī samērā garās brīvdienas, kad iedzīvotāji vairāk laika pavadīja mājās un līdz ar to arī patērēja vairāk karsto ūdeni un siltumenerģiju”, komentē Ivo Meļķis.

Jāsaka arī, ka decembra apkures mēnesis sanāca par vienu dienu garāks, jo novembrī skaitītāju rādījumi tika nolasīti 28.un 29.datumos. Tuvākajā laikā visām mājām, kurām ir centralizētā siltumpadeve, tiks pabeigta attālinātās skaitītāju nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un tad domājams arī operatīvāk varēs nolasīt skaitītāju rādījumus.

Izmaksu palielinājums saistāms arī ar to, ka 2014.gada 1.decembri spēkā stājās jaunā siltumenerģijas cena Valkas pilsētā – 54.05 EUR/MWh bez PVN, kas ir par 8% vairāk par iepriekšējo siltumenerģijas cenu.

Ivo Meļķis piekrīt, ka apkures izmaksas visvairāk ietekmē to iedzīvotāju maciņus, kuriem ienākumi ir zemi.

Kas attiecas uz dzīvojamo ēku Varoņu ielā 30, kur decembra mēnesī bija visdārgākā apkure 2,01 EURm2, tad tiek pārbaudīta apkures sistēma, jo ir aizdomas, ka siltummezglā radušās tehniskas problēmas. Ja aizdomas apstiprināsies, tad, protams, SIA “Valkas namsaimnieks” veiks pārrēķinu.

Arī māju iedzīvotājiem pašiem ir iespēja samazināt siltumenerģijas izmaksas. Proti –samazinot siltuma padevi ēkās, rūpējoties par to lai aizvērtas būtu visas ārdurvis un kāpņutelpas logi.

Esam jau piemirsuši, ka līdzīgi, samērā augsti maksājumi par siltumenerģiju bija pagājušā gada februāri, kad ārgaisa temperatūra bija augstāka, bet siltumenerģijas cena zemāka.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.