09.12.2014
Par Reģionālo attīstības centru apvienības priekšsēdētāju ievēl V.A.Kraukli

Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk - LPS) dome otrdien, 9. decembrī, apstiprināja Reģionālo attīstības centru apvienības (turpmāk – Apvienība) nolikumu, lai iestātos par lielo novadu interešu aizstāvību LPS, valsts un arī Eiropas Savienības līmeni.

Pēc LPS domes sēdes notika Apvienības sapulce, kurā par priekšsēdētāju ievēlēja Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli. Savukārt valdē ievēlēti Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Dobeles novada priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters.

Saskaņā ar nolikumu apvienības mērķis ir arī veicināt reģionālo attīstības centru pašvaldību savstarpējo sadarbību un attīstību, organizēt tās biedru kopīga viedokļa gatavošanu un aizstāvēšanu, organizēt tikšanās, sniegt priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar apvienības biedru intereses.

Paredzēts, ka Apvienības augstākā lēmējinstitūcija ir sapulce, kurā ar balsstiesībām piedalās visi Apvienības biedri. Plānots izveidot arī valdi sešu cilvēku sastāvā, bet jauno organizāciju vadīs valdes priekšsēdētājs, ko amatā uz 6 mēnešiem ievēlēs Apvienības sapulce.

Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu par reģionālajiem attīstības centriem ir definēti šādi novadi: Siguldas, Aizkraukles, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Valkas, Ludzas, Balvu, Alūksnes, Limbažu, Cēsu, Ogres, Talsu, Smiltenes, Saldus, Dobeles, Preiļu, Tukuma, Krāslavas, Gulbenes un Bauskas.

Pašvaldību vadītāji uzsver, ka ir virkne jautājumu, kuros lielo novadu intereses krietni atšķiras no mazāku pašvaldību interesēm un vajadzībām un tādēļ ir nepieciešama profesionāla to aizstāvība gan ministriju, gan Ministru kabineta un visbeidzot arī Saeimas līmenī.

Kā jomu, kurā pašvaldību intereses atšķiras viskrasāk, priekšsēdētāji visupirms min finansējuma sadalījumu nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā.

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis pauž atzinību par pašvaldību vēlmi aktīvāk aizstāvēt savas intereses un norāda, ka jaunās apvienības veidošana palīdzēs arī LPS ar stingrākām pozīcijām iestāties par novadu vajadzībām.

Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros jau pašlaik darbojas Piekrastes pašvaldību apvienība, Latvijas Novadu apvienība, Sēlijas pašvaldības, Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija, kā arī vairākas profesionālas organizācijas, tajā skaitā Pašvaldību sociālo darbinieku apvienība un vēl citas.

Informāciju sagatavoja: Maija Pētermane, Latvijas Pašvaldību savienības Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.