05.12.2012
Parakstīts līgums par Vijciema tautas nama un pagasta mājas rekonstrukciju

Otrdien, 4.decembrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs un Personu grupa, kas sastāv no SIA „Valkas būvnieks” un SIA „Valkas meliorācija” parakstīja būvdarbu līgumu par Vijciema tautas nama un pagasta mājas rekonstrukciju. Būvdarbi tiks veikti atbilstoši SIA „Baltex Group” izstrādātajam tehniskajam projektam. Kopējā līguma summa ir Ls 182163,25 (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit trīs lati un 25 santīmi, bez PVN). Vijciema kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcijas darbi ir sadalīti divās kārtās: 1.kārta – Ls 106966,24, 2.kārta – 75197,01. Saskaņā ar līgumu, būvuzņēmējam darbi jāuzsāk ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas, bet pilnīgu līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu būvuzņēmējam ir jāpabeidz sešu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Būvuzraudzību iepriekšminētajā objektā veiks sertificēts būvuzraugs Andris Dūmiņš. Kopējā līguma summa par būvuzraudzību ir noteikta Ls 3509,- (tai skaitā PVN 21% - Ls 609,-). Šogad beidzot pamazām sāk īstenoties vijciemiešu cerība un sapnis par savu tautas namu. Jau ziņots, ka 2011.gada aprīlī ugunsgrēks nopostīja Vijciema tautas nama un pagasta pārvaldes ēku.  No apdrošināšanas akciju sabiedrības „Balva” tika saņemta atlīdzība 39280,29 latu apmērā. Savukārt 13.septembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”, atbalstot papildu finansējumu vairāk nekā 88 miljonu latu apmērā dažādiem prioritāriem pasākumiem, tai skaitā 150 000 latu tika iedalīti Valkas novadam – Vijciema Tautas nama un pagasta pārvaldes ēkas atjaunošanai. Paldies arī visiem ziedotājiem!

 

Papildus informācija Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs, 64722234

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.