13.04.2016
Pašvaldība lūdz Satiksmes ministriju uzsākt autoceļa Valka - Vireši pārbūvi

Foto - Aivars Viļumsons

Valkas pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministram Uldim Augulim, kurā lūdz rast iespēju uzsākt autoceļa P 23 Valka – Vireši pārbūvi.

 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” šobrīd veic tikai autoceļa planēšanu, salabo iesēdumus un bedres grants segumā, bet tas nenodrošina autotransportam drošu pārvietošanos pa autoceļu Valka – Vireši, kas savieno reģionālas nozīmes attīstības centrus Valku un Alūksni. Sliktā autoceļa seguma dēļ, tieši posmā, kur novada dome lūdz pārbūvi, ik gadus notiek vairāki satiksmes negadījumi.

 

“Problēmas ar ceļa kvalitāti ir aktuālas visā Latvijā,” uzsver Valkas domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, “tomēr Igaunijas pierobežā mēs to izjūtam īpaši, jo igauņu pusē visi pierobežas ceļi ir ar labu melno segumu. Zvārtavas pagasts ir ar lielu tūrisma potenciālu, bet, kamēr nav normāla ceļa, to izmantot ir neiespējami. Minētais ceļš ir Ziemeļu stīgas daļa, un tā sakārtošana būtu visas Latvijas interesēs.”

 

Autoceļš Valka – Vireši ir vienīgais ceļš, pa kuru Zvārtavas pagasta un daļa Valkas pagasta iedzīvotāju var nokļūt novada centrā Valkā, tas ir nokļūt uz darba vietām, Valkas poliklīniku, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts sociālo pārvaldi un citām valsts iestādēm, kā arī pastu, veikaliem un bankomātiem.

 

Tāpat vēstulē pašvaldība lūdz Satiksmes ministriju iekļaut pie prioritāri sakārtojamiem valsts reģionālajiem un valsts vietējiem autoceļiem ceļa posmus: Ausekļi – Burga, Ērģeme – Turna – Daksti, Valka – Pedele – Ērģeme,  kurus ikdienā izmanto novada uzņēmēji.

 

Informāciju sagatavoja Aira Vērse

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.