12.08.2021
Pašvaldības ar satiksmes ministru pārrunā mērķdotāciju jautājumu pašvaldību ceļu uzturēšanai

Ņemot vērā Administratīvi teritoriālo reformu un jaunās pašvaldību teritorijas, ir būtiski turpmāk nesamazināt mērķdotāciju pašvaldībām vietējo autoceļu uzturēšanai, perspektīvā domājot par tās palielināšanu. To trešdien, 11.augustā, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Tautsaimniecības komitejas locekļi pauda sarunā ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu.

 

Trešdien, 11.augustā, notika pirmā Tautsaimniecības komitejas sēde pēc jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, kurā par aktualitātēm autoceļu nozarē klātesošos informēja satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

 

Ceļu saimniecības nozarē pašvaldībām būtiskākais jautājums ir vietējie autoceļi, kas lielākā daļa ir sliktā tehniskā stāvoklī un līdz šim valsts budžeta finansējums to uzturēšanai nav bijis pietiekams, taču, ņemot vērā Administratīvi teritoriālo reformu, ir būtiski, lai tie tiktu uzlaboti, tādējādi nodrošinot reģionu vienmērīgu turpmāko attīstību.

 

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis ministru aicināja jautājumu vietējo autoceļu uzturēšanu aktualizēt sarunā ar Ministru prezidentu, jo tas pašvaldību sarunās ar nozares ministrijām ir bijis dienaskārtībā daudzus gadus, un kontekstā ar jauno teritoriālo iedalījumu, ir īstais brīdis, lai jo īpaši to aktualizētu. "Lai mazinātu reģionālās attīstības, ir jāattīsta vietējo autoceļu tīkls. Pašvaldībām viens no aktuālākajiem jautājumiem ir mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai, un plānojot savus budžetus, pašvaldības vēlas redzēt kopējo situāciju kontekstā ar valsts budžetu. Jaunajā situācijā būtiski ir nepieļaut mērķdotāciju samazināšanos," uzsvēra G. Kaminskis.

 

Izklāstot Satiksmes ministrijas redzējumu par autoceļu tīkla attīstību, Tālis Linkaits iezīmēja turpmāko darbu autoceļu sistēmas sakārtošanas un attīstības plānošanā. Ministru kabineta jau apstiprināto Latvijas valsts galveno autoceļu attīstības stratēģiju 2020-2040 drīzumā papildinās valsts reģionālo ceļu sakārtošanas plāns līdz 2027. gadam, kas arī tiks virzīts apstiprināšanai valdībā un būs Satiksmes ministrijas prioritāte sarunās par nākamā gada budžetu. Valsts reģionālo autoceļu tīkla būvniecības plāns līdz 2027. gadam paredz, ka būvdarbi veicami uz valsts reģionālajiem autoceļiem ar kopgarumu 3513 km, tai skaitā paredzot 183 km grants autoceļu posmu asfaltēšanu.

 

Plāna izstrādes gaitā Satiksmes ministrija un “Latvijas valsts ceļi” analizē visu reģionālo un vietējo ceļu saimniecību, izvērtējot arī iespēju pārskatīt konkrētu ceļu posmu piederību. Par to sarunu procesā būs jārod vienošanās ar katra novada pašvaldību, uzsvēra ministrs. Satiksmes ministrijas piedāvājums paredz, ka pašvaldībām ceļi tiks nodoti kopā ar mērķdotāciju uzturēšanas izdevumiem 1560 eiro par kilometru apmērā, kas tiks piešķirts piecus gadus. Pēc tam šis finansējums tiks iekļauts mērķdotācijas aprēķina formulā un pašvaldībām būs rīcības brīvība to izmantot visam pašvaldības ceļu tīklam.

 

Ņemot vērā, ka šī bija pirmā tautsaimniecības komitejas sēde pēc jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, tajā tika ievēlēta vadība - par komitejas priekšsēdētāju ar balsu vairākumu atkārtoti ievēlēts Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Par valstspilsētas pārstāvošo komitejas vadītāja vietnieku ievēlēts Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Strods, bet novadus pārstāvēs Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika.

 

Uzrunājot sēdes dalībniekus, Aivars Okmanis aicināja pašvaldības sadarboties, lai attīstītu ar tautsaimniecību saistītās jomas - būvniecību, mājokļu pieejamību, ceļu saimniecību un infrastruktūru. Šajos jautājumos nozīmīga būs sadarbība arī ar valsts iestādēm lai nonāktu pie labiem rezultātiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Ella Pētermane

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.