08.11.2012
Pašvaldības darbinieki pilnveido zināšanas par energoefektivitāti

Valmieras pilsētas pašvaldība Eiropas Sociālā fonda projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu sagatavošanu, īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu” ietvaros jau vairākus mēnešus rīko dažādas apmācības.

 

Apmācībās regulāri piedalās arī Valkas novada pašvaldības darbinieki. Apmācību laikā klātesošie tiek informēti par dažādām aktualitātēm energoefektivitātes projektu realizācijā, nodarbību vadītāji semināros vērš klātesošo uzmanību dažādām būtiskām niansēm, kas nodrošinās sekmīgāku projekta realizācijas gaitu.

 

„Īpaši nozīmīgi, ja praktiskas zināšanas iegūst iestāžu vadītāji un apsaimniekotāji, jo ir ļoti būtiski, ja iestādes darbinieks ir zinošs un kompetents jautājumos, kad jādiskutē par celtniecības darbu organizēšanu. Tāpat svarīgi apzināties, ka ēka pēc darbu pabeigšanas jāekspluatē pareizi, lai tā savus augstos energoefektivitātes rezultātus saglabātu arī pēc darbu pabeigšanas,” saka Valmieras pilsētas pašvaldības projektu vadītāja Maija Zālamane.

 

Lai iepazītos ar pareizu ēkas uzturēšanu pēc energoefektivitātes projekta ieviešanas, apmācību dalībnieki vairākās nodarbībās apmeklē arī projektā iesaistīto pašvaldību realizētos energoefektivitātes projektus, lai vienlaikus ar teorētiskajām zināšanām diskutētu arī par praktiskiem risinājumiem.

 

Papildus semināra apmeklētāji tiek informēti arī par, piemēram, mazāk zināmu Eiropas Savienības projektu fondu apguves iespējām. Valmieras pilsētas pašvaldības projektu vadītāja atzīst, ka šīs zināšanas varētu stimulēt pašvaldību sadarbību, realizējot kopā vērienīgus projektus. „Svarīgi apzināties, ka pastāv iespēja šādus projektus realizēt, ja tiks izteikta nepieciešamība un pašvaldības nāks ar savu iniciatīvu, kāda vadošā koordinatora paspārnē un partneru sadarbības rezultātā varētu tapt lieli kopprojekti,” tā M.Zālamane.

 

Valmieras pilsētas pašvaldība projekts īsteno Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 24 297,73 lati, to 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.