20.02.2017
Paveiktais Kārķu pagastā 2016.gadā

Saimnieciskajā ziņā no lielākiem darbiem pērn ir izremontēts gaitenis un kāpņu telpa pagasta pārvaldes ēkā, izbūvēta laipa un atjaunoti soli Cepšu ezera krastā, sadarbībā ar A/S ‘’Latvijas Valsts meži’’ Lustiņdruvas Karšu paviljonam sagatavoti 4 informatīvi stendi par pagasta vēsturi. Ir uzlaboti pagasta autoceļi, veicot 560 BER/m3 šķembu un grants uzbērumus atjaunojot bojāto ceļa segu, veikts bedrīšu remonts Kārķi-Šalderi asfaltbetona segumam, izmantojot asfalta emulsijas tehnoloģiju. Komunālās daļas aprīkojums papildināts ar jauniem rokas instrumentiem un metināmo aparātu, veikta traktora piekabes pārbūves sertifikācija, to iepriekš sagatavojot atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Komunālā daļa ikdienā veic transporta, asenizācijas, ceļu greiderēšanas, ceļmalu apļaušanas un sniega šķūrēšanas pakalpojumus. Šādus ārpakalpojums var saņemt iedzīvotāji, iepriekš piesakot nepieciešamību un veicot maksājumu Kārķu pagasta pārvaldē. 2016. gadā Kārķu pagasta pārvalde palielinājusi bilanci ar 2 vienistabas dzīvokļiem, pārņemot to parādu saistības un sakārtojot īpašumtiesības, plānots, ka darbs pie bezsaimnieku dzīvokļiem turpināsies. 2017. gadā tiks atbrīvota 4 dzīvokļu māja “Austrāļi’’ Veckārķos un plānota tās pārdošana izsolē.

 

2016.gadā daudzdzīvokļu mājām veikti ieguldījumi atbilstoši uzkrājumiem – 6. un 7. mājai veikts jumta remonts, 2., 4. un 5 mājai izbūvētas 5 skursteņu spices, 5. un 7. mājai veikti jumta lūku remonti, 1., 3. un 7.mājai veikta ārdurvju nomaiņa, 8. mājai uzlabots apgaismojums pagrabos. Vasaras sezonā ap visām ēkām veikta teritorijas izpļaušana. Lai apspriestu māju apsaimniekošanu jautājumus, noorganizēta iedzīvotāju sapulce Kārķu tautas namā. Ar visiem jautājumiem un problēmsituācijām iespējams arī griezties personīgi Kārķu pagasta pārvaldē.

 

2016.gadā brīvprātīgie ugunsdzēsēji izbraukuši uz 2 ugunsnelaimēm - kūlas un saimniecības ēkas degšanas gadījumiem. Ugunsdzēsēju ekipējums papildināts ar jaunām šļūtenēm un brīvprātīgie ugunsdzēsēji paši sarūpējuši specializētu apģērbu. 2017. gadā turpināsies sadarbība ar pašvaldības policiju apsekojot neappļautos laukus.

 

2016.gadā Kārķu tautas namā turpina darboties 10 pašdarbības kolektīvi, tai skaitā jaunizveidotais tautas deju kolektīvs “Lustiņdancis”. Vidējās paaudzes deju kolektīvs, ņemot vērā iebildes, sevi pārdēvējuši no ‘’Bitīt matos’’ uz ‘’Mednešiem’’. Kopumā kolektīvi ar priekšnesumiem piedalījušies 30 pasākumos pagastā un viesojušies 29 pasākumos citos novados (Rūjienas, Burtnieku, Beverīnas, Smiltenes, Naukšēnu, Siguldas, Mazsalacas). Rokdarbu pulciņa darbi sadarbībā ar Naukšēnu novada rokdarbniekiem pabijuši arī Borgholchauzenas Ziemassvētku tirdziņā Vācijā.

 

Pagasta iedzīvotāji smēlušies emocijas 9 teātra izrādes, 10 koncertos, 10 izklaides pasākumos, tautas nama kamīnzālē - 7 izstādes un ieguva sev noderīgu informāciju 18 informatīvos semināros un sapulcēs.

 

Kārķu pagasta skola uzņēma 3 volejbola nometnes un Latvijas Universitātes  kora ‘’Juventus’’ gala noslēguma pasākumu, kura veikumu bija iespēja noklausīties Kārķu baznīcā.  Skolas vajadzībām iegādāts jauns auto  - ar 7 sēdvietām.

 

Kārķu pamatskolā līdztekus rosīgam mācību darbam, ir daudzveidīgas aktivitātes ārpus klases darbā. 2. klases skolnieces Gabriela Mieze un Viktorija Kalniņa – Britāle, 4. klases skolniece Krista Aršanova, 9. klases skolniece Ilze Skrastiņa 10. februārī piedalījās Izteiksmīgas runas konkursā Valkā. 2. kārtai, kas notiks 7. martā Valmierā, turpina gatavoties Ilze Skrastiņa.

 

Aktīvi rosās skolas Mazpulks piedaloties dažādos vides aizsardzības pasākumos un noorganizējot „Mazpulku forumu” pārējiem novada Mazpulkiem, ar mērķi dalīties savstarpējā pieredzē.

 

2016.gadā skolēni apmeklēja futbola nodarbības Valērija Kriviņa vadībā, dejotāji gatavojās koncertuzvedumam „Latvju bērni danci veda”, kas notiks Cēsīs, skolotājas Inetas Zutes vadībā. Izstādē Kārķu tautas namā savus darbus ir izlikuši 2. klases skolēni, mākslas skolas audzēkņi.

 

Daļa 5. – 9. klašu skolēni ar savu piedalīšanos aktīvi atbalstīja „Ēnu dienu” 15. februārī, tā liekot pamatus savas karjeras veidošanai.

 

Nu jau kā tradīcija notikušas 13. Meža dienas, kurās piedalījās vairāk nekā 500 cilvēki. Strādājot 20 objektos paveikts ļoti daudz - iestādītas 2000 priedes un egles, 200 bērzi, uzbūvēts niedru namiņš bebru vērošanai un laipa uz namiņu, sakopts Ķires krasts, parks pie tautas nama, uzbūvēta Zvēru Kafejnīca, uzliktas 14 informatīvas zīmes dižkokiem, dižakmeņiem un Spiģu alai, sakopta pirmās Kārķu skolas vieta un uzlikta informatīva zīme, izlikti 14 putnu būri, savākti atkritumi Valka – Rūjiena ceļa malās, pagasta centrā iesēts zāliens, arboristu komanda sakopusi koku vainagus. Azartiski noritēja 5. Koka auto sacensības, kuras komentēja TV šovu un raidījumu vadītājs Māris Grigalis. Pasākumā piedalījās EP deputāts Artis Pabriks, kurš pasniedza I vietas ieguvējam balvu – braucienu uz Briseli.  2016.gadā atklāts jauns valsts mēroga dižkoks – Lāčplēšu dižpriede.

 

Ar lielu azartu noritējušas copmaņu sacensības, erudītu vakari, pārgājieni, riteņbraukšanas un orientēšanās, spēka vīru un sievu sacensības, pļaušanas un zoles sacensības. Aizvadīts tradicionālais ‘’Lāčplēša dienas skrējiens’’ apkārt Kārķiem, volejbola Vecgada kauss, pagasta svētku atrakcijas un jautrības – par to visu mums rūpējās sporta organizatore Silva Aušte. Mums visiem žēl, bet jauniete metusi jaunus izaicinājumus dzīvei un devusies darbos uz Valmieru, tāpēc šajā sezonā sporta pasākumus mums solījuši pacelt jaunā latiņā kaimiņu entuziasti Santa Kazaka un Mārcis Krams. 2016. gadā Valkas novada dome pieņēma lēmumu likvidēt iestādi Kārķu Jauniešu centrs, turpmāk šīs telpas nododot Kārķu tautas namam savu aktivitāšu veikšanai.

 

Bibliotēkas statistikā raugoties to apmeklēja 30% no pagasta iedzīvotājiem, ievērojami palielinājies apmeklējumu skaits (2756), taču izsniegums samazinājies (4998). Starpbibliotēku abonements izmantots 63 reizes. Kā rekordi minami - lielākais bibliotēkas apmeklējums reģistrēts 13. septembrī - 34, lielākais izsniegums lietotājiem 1. augustā - 80 vienības. Aktīvākajam lasītājam Ivaram Kalniņam gada laikā izsniegti 247 iespieddarbi, starp bērniem un jauniešiem - Helēnai Eglītei 62 iespieddarbi. Fonds papapildināts ar 626 jaunieguvumiem, no tiem 310 grāmatas. Gada sākumā reģistrēts bijušā kārķēnieša Anša Uibo (ASV) dāvinājums - 183 eksemplāri. Norisinājušies pasākumi - Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija, Dzejas dienas, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, izstādes. Papildināti novadpētniecības materiāli no laikraksta “Darba Karogs (1976-1986), materiāli par 8 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kas dzimuši Kārķu pagastā, novadnieka Lappas Mārtiņa grāmatas “Bērnu ziemsvētku grāmatiņa”, “Mīlestības vēstuļnieks”, Mīlestības un mīlestības gaudu dziesmas”, “Par velti mīlēts”, “Viesīgs padomnieks” un “Dziesmu virkne”, novadpētniecības konkursa prezentācija “Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture”. Lai padarītu telpas ērtākas apmeklētājiem, iegādāti 2 sēžammaisi, ierīkots domofons.

 

Šī gada oktobrī notika Zemessardzes mācības ‘’Kārķu vairogs’’, kurās piedalījās aptuveni 200 zemessargu. Mācībās tika izmantota hibrīdkara scenārijs, kurā zemessargi trenējās atbrīvot apdzīvotu vietu Kārķi no bruņotiem grupējumiem jeb tautā iesauktajiem ‘’zaļiem cilvēciņiem’’.  Pretinieks bija sagūstījis pagasta pārvaldes vadītāju un civilos iedzīvotājus, tos izmantojot par ‘’uguns aizsegu’’ kaujās ar Nacionālo bruņoto spēku struktūrām. 

 

Aizvadītajā gadā tūristu grupās Kārķus apmeklējuši vairāk ne kā 300 tūristu, neskaitot individuālos ceļotājus un dažādu pasākumu apmeklētājus, kā arī viesojušās vairākas pieredzes apmaiņas grupas no dažādiem Latvijas novadiem, īpaši aktīvas bija riteņbraucēju grupas, tajā skaitā Kārķos norisinājās Rūjienas tradicionālais velobrauciens, kurā piedalījās aptuveni 100 dalībnieki.

 

Biedrība ‘’Ugunspuķe’’ realizējusi Borisa un Ināras Teterevu Fonda atbalstīto projektu «Skaisti, radoši dzīvē un dejā Kārķu pagastā».  Biedrības aktīvistes piedalījušās Borisa un Ināras Teterevu Fonda rīkotajā pasākumā “ Ne adatai kur nokrist” Vidzemes koncertzālē Cēsīs. Biedrība arī iesaistījusies aktīvā nodarbinātības pasākumā «Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam» un 2 jaunieši 2016.gadā apguvuši praktiskas darba iemaņas.

 

Biedrība ierosinājusi veidot jaunrades tautas tērpu komplektus tautas nama deju kolektīviem. Ar biedrības finansiālu atbalstu iegādāta vilnas dzija tautisko brunču paraugu aušanai. Piedalījusies ziedu kārtošanā Pagasta svētkos, mājražotāju tirdziņos Pagasta svētkos, Miķeļdienā un Ziemassvētkos, rīkotas 2 ekskursijas un papildinājusi koncerta “Izskaties dzirdēts” balvu fondu.

 

Gads noslēdzās ar nu jau tradicionālo “Dabas bodi” kā apliecinājumu, ka vietējie mājražotāji un amatnieki spēj saražot gardu un lietderīgu produkciju.

 

Finansiāli budžetā esam iezīmējuši darbus jaunajam gadam – tiks iegādāts jauns, jaudīgs zāles pļāvējs ar nulles pagrieziena rādiusu, izbūvēsim atkritumu konteineru laukumu pie 8.mājas, veiksim remontus dzīvojamā fondā – labiekārtojot dzīvokli personai ar īpašām vajadzībām, atjaunosim garāžas durvis, kā arī finansiāli ietilpīga būs tehnisko projektu sagatavošana ražošanas ēkas būvniecībai bijušajā Katlu mājas un kokogļu ceha teritorijā un bērnu rotaļu laukumam. Tāpat šogad plūksim laurus no iepriekšējo gadu veikuma - no šī gada marta līdz jūlija beigām notiks rosība pie tirgus laukuma, tradīciju salas un publiskās tualetes sakārtošanas darbiem, tāpat tiks atjaunots grants autoceļš Tūži-Stimperi 2 km garumā, kā arī ceļa uzbrauktuve uz Valka –Rūjiena autoceļa no Turnas kaltes, kas atvieglos turpmāko satiksmes drošību šajā posmā. Šī gada martā tiks realizēts vēl viens LEADER projekts - aprīkojot sporta zāli ar sporta inventāru un bijušajās internāta telpās izvietojot trenažieru zāli un aprīkotu atpūtas telpu ar plīti, ledusskapi un veļasmašīnu, kas lieti noderēs turpmāko nometņu nodrošināšanai Kārķu pamatskolā. Šis telpas būs pieejamas ikvienam pagasta iedzīvotājam – to apmeklējumu jāsaskaņo ar sporta zāles dežurantu – Oskaru Veinbergu. Meža dienās šogad jūs gaidīsim 5.maijā, kad mūs kopā sauks televīzijas seja Armands Simsons un 12.augustā svinēsim pagasta dienu piena tematikā, protams, neiztiekot arī bez piedzīvojumiem.

 

Prieks, ka Kārķos dzimstība ir lielāka par mirstību un kaut arī joprojām iedzīvotāji turpina izdeklarēties ārpus Kārķiem (pērn – 11), tomēr vairākās mājās ir jauni saimnieki – ‘’Silmači’’, ‘’Puriņi’’, ‘’Ķirbīši’’, kas liecina, ka vieta tomēr tukša nepaliek. Mēs maināmies un mums katram ir dotas dažādas izvēles iespējas. Katra izvēle virza mūsu dzīvi tālāk un norāda, kurā virzienā varam augt un attīstīties - ja vien to vēlamies. Un tieši tādēļ vēl lielāks prieks, ka ir ļaudis, kas savu turpmāko dzīvi vēlas saistīt ar šo vietu.

 

Informāciju sagatavoja:

Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs,

Pēteris Pētersons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.