06.06.2013
Paziņojums par sabiedrības līdzdalību

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 4.§. ”Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu” un saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 5.§. ”Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” ir uzsākta Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde un Valkas novada attīstības programmas aktualizācija.

Valkas novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas iesniegt savus priekšlikumus un piedalīties Valkas novada izaugsmes plānošanā, aicina pieteikties līdzdarbībai līdz 19.06.2013., elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu; gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv vai rakstiski, adresējot to Valkas novada domei, Semināra ielā 9, Valka, Valkas novadā, LV-4701, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Valkas novada dome aicina piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 2013.gada 26.jūnijā plkst.10:00 Semināra ielā 9, 1.stāva sēžu zālē.

Atbildīgā persona: Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, tel.: 64707478, e-pasts: gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.