06.06.2012
PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS IZSOLI

Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 31.maija lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.6.§.5) „Par Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpu nomas izsoli”, Valkas novada dome izsludina pieteikšanos uz pašvaldības īpašumā esošā Valkas pilsētas Kultūras nama, kas atrodas E.Dārziņa ielā 8, Valkā, kafejnīcas telpu, ar kopējo platību 294,56 m2, nomas izsoli. Piedāvājums jāiesniedz Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā, līdz 2012.gada 15.jūnija pulksten 15:00, nogādājot personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsoles nolikumu var saņemt personīgi vai elektroniski līdz iesniegšanas termiņa beigām, katru darba dienu Valkas novada domē, Semināra ielā 9 darba laikā – darba dienās no plkst.9:00 – 16:00 (fakss: 64707493; e-pasts: novads[uz]valka[punkts]lv). Kontaktpersona Lāsma Engere, tel. 647 07479, e-pasts lasma[punkts]engere[uz]valka[punkts]lv

Domes sēdes lēmums

Izsoles nolikums

Līguma projekts

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.