08.01.2015
Paziņojums par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu

Valkas novada dome uzsākusi Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika periodā no 27.11.2014. līdz 30.06.2015.

Attīstības programmas  mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu pašvaldības vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokumentu „Valkas novada attīstības programma 2015.-2022.gadam”, kurā noteikts pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2015.-2022.gadam.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

1) Tematiskajās darba grupās, kas tiks veidotas no nozares speciālistiem un interešu grupu pārstāvjiem;

2) Publiskajā apspriešanā, kuru plānots uzsākt 2015.gada februārī;

Par līdzdalības pieteikšanu informēsim tuvojoties plānotajiem līdzdalības pasākumiem.

 Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publiskota Valkas novada domes mājas lapā http://www.valka.lv/, kā arī publicēta pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā „Valkas novada vēstis”.

 Pirmā vadības grupas sanāksme notiks 2015.gada 14.janvārī, Valkā, Beverīnas ielā 3, plkst. 13:00.

 Par Valkas novada attīstības programmas izstrādi un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, tel.: 64707478, 26463408, e-pasts: gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv

Sīkāka informācija: Teritorijas plānotāja Kristīne Salniņa tel.:64707499 vai e-pasts kristine[punkts]salnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.