05.07.2016
Peldvietu un Zāģavota ūdens kvalitāte atbilst normai

 

13. jūnijā iedzīvotāju apmeklētākās Valkas novada peldvietās (Zāģezers, Cepšu ezers, peldētava (Ērģemes ciemā), Bērzezers, ezers Valdis,  ezers Salainis, Vijas upe) tika ņemti peldūdens un Zāģavota ūdens paraugi, veikta to testēšana. Paraugu ņemšanu un testēšanu veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR".

 

 

13. jūnijā saņemtie ūdens testēšanas rezultāti sniedz informāciju, ka ūdens paraugos testējamie rādītāji atbilst pieļaujamām normām.

Peldvietas vizuālā pārbaudē netika konstatēta netipiska ūdens krāsa vai smarža, zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana, kā arī netika konstatēts naftas produktu, virsmas aktīvo vielu piesārņojums.

 

 

Valkas novada dome informē, ka pamatojoties uz veiktajiem peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultātiem, peldūdens kvalitāte Zāģezerā, Bērzezerā, ezerā Valdis, Cepšu ezerā,  Salaiņa ezerā, Vijas upē un peldētavā (Ērģemes ciemā) atbilst MK 2010. gada 6.jūlija noteikumu Nr. 608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”  prasībām.

 

 

Veiktie Zaģavota ūdens paraugu rezultāti apliecina, ka avota ūdens atbilst LR Ministru kabineta 2005.gada 23. augusta noteikumu Nr. 634 „Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas” prasībām.

 

 

Informāciju sagatavoja: Inga Aleksejeva

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.