30.01.2015
Piedāvā iespēju līdzdarboties Valkas novada attīstības programmas izstrādē

 Valkas novada dome uzsākusi Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika periodā no 27.11.2014. līdz 30.06.2015.

Attīstības programmas  mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu pašvaldības vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības plānošanas dokumentu „Valkas novada attīstības programma 2015.-2022.gadam”, kurā noteikts pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2015.-2022.gadam.

 Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

1)       Tematiskajās darba grupās, kas tiks veidotas no nozares speciālistiem un interešu grupu pārstāvjiem.

 2015.gada 14.janvārī notika pirmā vadības grupas sanāksme, kurā tika lemts, ka kopumā tiks organizētas četras tematiskās darba grupas:

Tematiskās darba grupas nosaukums* Laiks Vieta
Tehnisko jautājumu tematiskā darba grupa

2015.gada 5.februārī plkst.14:00

Valkā, Beverīnas ielā 3
Uzņēmēju tematiskā darba grupa

2015.gada 6.februārī plkst.10:00

Valkā, Beverīnas ielā 3
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu tematiskā darba grupa

2015.gada 9.februārī plkst.15:30

Valkā, Beverīnas iela 3
Kaimiņu pašvaldību tematiskā darba grupa

2015.gada 6.februārī plkst.14:30

Valkā, Beverīnas ielā 3

 *Interesentus aicinām piedalīties tematiskajās darba grupās.

 2) Publiskajā apspriešanā, kuru plānots uzsākt 2015.gada martā;

Par līdzdalības pieteikšanu informēsim tuvojoties plānotajiem līdzdalības pasākumiem.

 Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publiskota Valkas novada domes mājas lapā http://www.valka.lv/, kā arī publicēta pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā „Valkas novada vēstis”.

 Par Valkas novada attīstības programmas izstrādi un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, tel.: 64707478, 26463408, e-pasts: gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv

Sīkāka informācija: Teritorijas plānotāja Kristīne Salniņa tel.:64707499, 25749130 vai e-pasts kristine[punkts]salnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.