08.12.2014
Pieņemts lēmums uzsākt jauna Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādi

Saskaņā ar Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu (protokols Nr.16, 8.§) "Par jauna Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, tā izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums uzsākt jauna Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.