11.08.2021
Pirmo reizi pēdējo pašvaldību sasaukumu vēsturē par LPS komitejas vadītāju ievēlē lielo pilsētu mēru

Trešdien, 11.augustā, ievēlēta jaunā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja, un pirmo reizi pēdējo pašvaldību sasaukumu vēsturē par LPS komitejas vadītāju ir ievēlēts lielo pilsētu mērs.

 

Komitejas locekļi ar balsu vairākumu par priekšsēdētāju ievēlēja Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētāju Gunāru Ansiņu, kurš ir arī Eiropas Pilsētu mēru pakta nacionālais vēstnieks no Latvijas. Uzrunājot sēdes dalībniekus, G. Ansiņš aicināja uz kopīgu sadarbību, lai īstenotu kopīgo mērķi, kas būs arī viņa prioritāte šajā amatā - reģionu stiprināšana.

 

Par Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētāja vietniekiem ar balsu vairākumu ievēlēti Valmieras  domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Gladkins un Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietniece Karīna Miķelsone, tādējādi nodrošinot, ka komitejas vadībā darbojas gan valstspilsētu, gan novadu pārstāvji.

 

Ņemot vērā pārmaiņas pašvaldībās pēc jūnijā notikušajām vēlēšanām un Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu, LPS padomniece Sandra Bērziņa sēdes dalībniekus informēja par aktualitātēm reģionālās attīstības un vides aizsardzības jomā un līdzšinējās sadarbības rezultātiem ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

 

Sēdē klātienē piedalījās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, kurš pašvaldību pārstāvjus informēja par ministrijas prioritātēm nākamā gada un vidēja termiņa valsts budžetā, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar Administratīvi teritoriālo reformu.  "Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja ir viena no nozīmīgākajām LPS komitejām, jo tajā ir virkne jautājumu, kas sniedzas pāri nozaru ietvariem, un to risināšanai ir nepieciešama arvien lielāka pārnozaru sadarbība. Arī ministrijas sadarbība ar LPS līdz šim ir bijusi ļoti cieša un produktīva, un daudzos risinājumos esam spējuši panākt kopīgu viedokli un izpratni," pauda ministrs.

 

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Nākamā gada valsts budžeta sagatavošanas kontekstā ir būtiski runāt par to, kāds būs pašvaldībām paredzētais finansējums, un šajā jautājumā LPS un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir jābūt kopīgai pozīcijai sarunās ar Finanšu ministriju. Tikai tā mēs varēsim aizstāvēt pašvaldību intereses. Viens no  svarīgākajiem jautājumiem ir reģionālās nevienlīdzības mazināšana, kā arī nedrīkst pieļaut finansējuma samazināšanu pašvaldībām, tostarp arī saistībā  ar Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu.”

 

Ministrs klātesošos informēja par ministrijas aktivitātēm saistībā ar finansējuma piesaisti pašvaldībām aktuālo jautājumu risināšanā, tostarp ceļu saimniecības sakārtošanu, atbalstu centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumu sakārtošanai, pakalpojumu pieejamības uzlabošanu iedzīvotājiem, kā arī Covid-19 seku mazināšanu. 

 

Pieminot Administratīvi teritoriālo reformu, Artūrs Toms Plešs aicināja pašvaldības tām pieejamos attīstībai paredzētos finanšu instrumentus izmantot pēc iespējas pilnīgāk, lai veicinātu teritoriālo attīstību, un tā notiktu pēc iespējas vienmērīgāk un pēc iespējas lielākā mērogā.

 

Informāciju sagatavoja:

Ella Pētermane

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.