07.07.2014
Plānota mežaparku izveide Valkā

Veicinot sakārtotu un iedzīvotājiem pieejamu zaļo teritoriju attīstību Valkas pilsētā, š.g.24.aprīlī novada domes sēdē tika nolemts par mežaparka izveidi Valkā. Tika uzsākta skiču projekta izstrāde un no 14. jūlija projekts pieejams publiskajai apspriešanai Valkā, Beverīnas ielā 3.

Plānotais mežaparks aptver vairākas pilsētas mežu teritorijas ar kopējo platību 37 ha (sk. „Teritorijas novietne pilsētas kontekstā”), teritorija tiks attīstīta vairākās kārtās un posmos. Teritorijai plānota kopēja attīstības vīzija, taču katram nogabalam nedaudz cita koncepcija.

Primāri paredzēts labiekārtot teritoriju ap Valkas pamatskolu, teritoriju starp Pedeles upi un Strautu ielu, teritoriju starp Strautu, Rūjienas un Ausekļa ielu. Šajā teritorijā tiek aktualizēti jautājumi par drošu, kvalitatīvu un interesantu ārtelpu skolēniem, kā arī pastaigu un krosa takām, atvērtiem sporta un rotaļu laukumiem.

Ar skiču projekta pilno versiju iedzīvotāji aicināti iepazīties Beverīnas ielas 3 foajē, kur iespējams aplūkot mežaparka teritoriju plānojumus un izteikt savas idejas un vērtējumu, aizpildot anketas, kas ir saņemamas pie klientu apkalpošanas speciālistes. Publiskā apspriešana notiks līdz 8. augustam. Jautājumu par mežaparka konceptu gadījumā griezties Valkas novada būvvaldē, Semināra ielā 9.

Genplāns Novietne

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.